Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Kiracıya İhtarname Örneği

Kiracıya İhtarname Örneği


İHTARNAME

İHTAR EDEN                                 :

VEKİLİ                                               :

İHTAR EDİLEN                              :

KONU                                               : 30.07.2017 Tarihli Sözleşme uyarınca 5 yıllığına tarafıma kiralanan taşınmazın kiralama süresinin tamamlatılmasına şayet bu durum mümkün değilse 30.06.2022 tarihine kadar olan kiralama bedelinin tarafımıza ödenmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                              :

1-) Tarafınızla müvekkilimiz arasında 30.06.2017 tarihli 5 yıllık kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Bu  kira sözleşmesi nedeni ile müvekkilimiz maliki olduğu …. İli …. İlçesi ….  Köyü  pafta no …. parsel no 47 olan tarlayı tarafınıza devretmiş ve   karşılığın da ise 50.000 TL ile satışa konu tarlanın tarafımıza 5 yıllığına kiraya verilmesi konusunda anlaşılmıştır.

Tarafınızdan …… TL ödeme yapılmış ve müvekkil tarafından da tarla sözleşmeye istinaden 2019 yılına kadar da tarımsal amaçlı kullanılmıştır. Kiralamak suretiyle kullandığımız tarla bir başka şahsa kiraya verilmiştir. Bu durumun düzeltilmesini bu mümkün değil ise aynı vasıfta kiralamak zorunda kalacağımız tarlanın kalan 3 (sekiz) yıl için kiralama bedeli olan 12.000 TL’nin ihtarnamenin tarafınıza tebliğ olunduğu tarihten başlamak üzere 7 iş günü içerisinde ……..nolu hesaba ödenmesini aksi takdirde müvekkilimiz adına yasal yollara başvuracağımızı ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili       

    Av.

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …./…/2021

İhtar Eden Vekili

    Av.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir