BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARİH :

DAVACI : ………… (TC. No…………….. ) Adres:

DAVALI : …………. (T.C. NO………. ) Adres :

Davacı eş ………………..ve davalı eş ………………………….. karşılıklı olarak anlaşmak sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;

HÜKÜMLER :

1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf karşılıklı anlaşmışlardır.

2- NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların, karşılıklı olarak Nafaka ve maddi-manevi tazminat talebi yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak açılacak olan davalardan vazgeçmişlerdir.

3- EŞYALAR KONUSUNDA: Taraflar, tüm ev eşyaları ve ziynet (altın-takılar) konusunda da anlaşmışlardır ve paylaşmışlardır. Takılar davalı tarafından davacıya aynen   iade edilmiştir. Birbirlerinden eşyalar ve takılar konusunda hiçbir talepleri yoktur. Bu konuda ileride açılacak olan davalardan da feragat etmişlerdir.

4- VELAYET VE İŞTİRAK NAFAKASI : Taraflar, 8 yaşında  ve 4 yaşında olan müşterek çocuk …………………….un velayetinin davacı Anne /Baba…………………..’e verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Baba müşterek çocuklara 500’er TLDEN toplam  aylık 1.000-TL iştirak nafakası ödeyecektir.

5- MAL PAYLAŞIMI : Taraflar, mal paylaşımı konusunda anlaşmışlardır.  Ortak aile konutu konusunda Eşlerin Karşılıklı olarak birbirlerinden hiç bir talepleri bulunmamaktadır. Taraflar, Bu konuda ileride açılacak olan davalardan da feragat etmişlerdir.

6- MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Anlaşmalı boşanmaya ilişkin Tüm masraflar  ve yargılama giderleri davacı  vekalet ücreti davalı  tarafından ödenecektir

7-Yedi maddeden ve iki nüshadan oluşan iş bu protokol, kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın imza altına alınmıştır. İş bu protokol, Herhangi bir nedenle anlaşmalı boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür. Yargılama giderleri Davalı tarafından  karşılanacaktır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar anlaşmış olup iş bu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı anlaşma sonucunda tanzim ve imza olunmuştur. …./…/….

DAVACI    DAVALI
…………… …………..
İmza İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir