Çok Okunanlar
Anasayfa » BOŞANMA HUKUKU » Babanın cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması kural olarak çocukla kişisel ilişki kurmasına engel değildir.

Babanın cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması kural olarak çocukla kişisel ilişki kurmasına engel değildir.

Babanın cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması kural olarak çocukla kişisel ilişki kurmasına engel değildir.

  • ÖZET :
  • Ana ve babadan her biri, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir (TMK m. 323). Düzenli kişisel ilişki kurmak ve bu ilişkiyi sürdürmek, çocuk için bir hak olduğu gibi, ana ve baba için de bir haktır. Bu hak, sadece çocuğun yüksek yararı gerektirdiği takdirde kısıtlanabilir veya kendilerinden alınabilir (Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi m. 4).
  • Babanın cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması kural olarak çocukla kişisel ilişki kurmasına engel değildir.
  • Ceza ve tutukevinin, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla mevzuat çerçevesinde görüşme imkanı ölçüsünde, çocukla tutuklu veya hükümlü ebeveyni arasında kişisel ilişki tesis edilebilir.
  • Nitekim, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 83. maddesi ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan “Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük’ün” (R.G. 6.4.2006 tarih ve 26131 sayı) 126. maddesi, hükümlülere üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile görüşme ve ziyaret hakkı tanımış, “Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkındaki Yönetmelik’in” (R.G. 17.6.2005 tarih 25848 sayı) 9. ve 14. maddeleri de, hükümlü ve tutukluya çocuğu ile görüşme hakkı ve açık görüş imkanı vermiştir.

İLGİLİ :

➡️ Boşanma Davası Nasıl Açılır?

➡️ Boşanma sonrası çocukla şahsi ilişki kurulması

➡️ Baba ile Anneanne ve Büyükbabanın arasında husumet olması çoçukla kişisel ilişki kurulmasına engel midir?

➡️ Çoçuk ile anne-baba arasındaki kişisel ilişki tesisi kaldırılabilir mi?

➡️ Coçukla kişisel ilişkinin kaldırılması kararı kesinleşmeden infaz edilebilir mi? 

➡️ Kişisel ilişki tesisinde taraflar ayrı şehirde yaşadıklarını belirtip açıkça talep etmemişlerse “ayrı şehir-aynı şehir ayrımına” gidilmesinin önemi bulunmamaktadır.

➡️ Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrası 4 Nisan 2022 tarihinden itibaren pilot uygulama ile 11 ilde kurulan Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilecek.

Karar İçeriği

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi         

2020/6857 E.  ,  2021/830 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma


Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; onanmasına dair Dairemizin 12.10.2020 gün ve 2020/3836-2020/4611 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü;
1-Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre davalı -karşı davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan karar düzeltme istekleri yersizdir.
2-Dosyanın incelenmesinde, davalı- karşı davacı erkeğin cezaevinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece her ayın ilk Pazartesi günü saat 15:30 ile 17:00 arasında kişisel ilişki tesisine karar verilmiştir.
Ana ve babadan her biri, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir (TMK m. 323). Düzenli kişisel ilişki kurmak ve bu ilişkiyi sürdürmek, çocuk için bir hak olduğu gibi, ana ve baba için de bir haktır. Bu hak, sadece çocuğun yüksek yararı gerektirdiği takdirde kısıtlanabilir veya kendilerinden alınabilir (Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi m. 4). Babanın cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması kural olarak çocukla kişisel ilişki kurmasına engel değildir. Ceza ve tutukevinin, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla mevzuat çerçevesinde görüşme imkanı ölçüsünde, çocukla tutuklu veya hükümlü ebeveyni arasında kişisel ilişki tesis edilebilir. Nitekim, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 83. maddesi ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan “Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük’ün” (R.G. 6.4.2006 tarih ve 26131 sayı) 126. maddesi, hükümlülere üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile görüşme ve ziyaret hakkı tanımış, “Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkındaki Yönetmelik’in” (R.G. 17.6.2005 tarih 25848 sayı) 9. ve 14. maddeleri de, hükümlü ve tutukluya çocuğu ile görüşme hakkı ve açık görüş imkanı vermiştir.
Dosya kapsamından mahkemece, ortak çocuk ve baba arasında yasal düzenlemeler dikkate alınarak, açık görüş imkanıyla ilgili babanın hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden bilgi alınmak suretiyle çocukla babası arasında görüş ve ziyaret imkanının araştırıldığı görülmüş ise de; kişisel ilişki düzenlenirken infazda zorluk ve tereddüt oluşturmayacak şekilde kişisel ilişki tesis edilmesi gerekmektedir. Ayrıca özellikle çocuğun yaşı, eğitim çağında olması, görüş günleri, ortak çocuğun bulunduğu yer ile hükümlü babanın bulunduğu cezaevi arasındaki mesafe ve yolda geçecek süre dikkate alınarak, infazda tereddüt oluşmayacak şekilde kişisel ilişkinin düzenlenmesi gerekmekte iken, uygun şekilde kişisel ilişki tesis edilmemesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple, davalı-karşı davacının karar düzeltme isteminin kişisel ilişki yönünden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440-442. maddeleri gereğince KABULÜNE, Dairemizin 12.10.2020 tarih, 2020/3836 esas ve 2020/4611 karar sayılı onama ilamının kişisel ilişki yönünden KALDIRILMASINA, hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, davalı- karşı davacının diğer yönlere ilişkin karar düzeltme talebinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple REDDİNE, karar düzeltme harcının istek halinde yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 01.02.2021 (Pzt.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir