Çok Okunanlar
Anasayfa » AYM KARARLARI » Bireysel başvuruda bulunulması için olağan kanun yollarının tüketilmesi gerekir. Meğer ki..

Bireysel başvuruda bulunulması için olağan kanun yollarının tüketilmesi gerekir. Meğer ki..

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunabilmenin şartlarından biridir olağan kanun yollarının tüketilmesi. Kural bu olmakla birlikte hemen her kuralın olduğu gibi bu kuralın da istisnaları vardır.

Anayasa Mahkemesi’nin bu konu hakkındaki kararına göre “Temyiz mahkemesinin yakın zamanda vermiş olduğu ve başvurucunun davasına da uygulanacak nitelikte bir karar varsa ve temyiz mahkemesinin bu kararını değiştirmesi ihtimal dâhilinde görünmüyorsa başvurucu, olağan başvuru yollarını tüketmiş sayılacaktır.

Aynı karara yönelik olarak temyiz mercileri daha öncesinde kararlarını vermişlerse artık bu dakikadan sonra temyiz yolunun etkili bir başvuru yolu olarak kabul edilmesi, başvuruculara aşırı bir külfet yüklemektir. (Deniz Baykal, B. No: 2013/7521, 4/12/2013, § 30-31)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) içtihadına göre de, genel bir kural olarak başvurucu, dava konusuyla ilgili ulusal içtihada göre yapacağı bir temyiz başvurusunun başarısız olacağını ispat ederse, başvurucunun iç hukuk yollarını tüketmiş olduğu kabul edilecektir (bkz. Kleyn ve Diğerleri/Hollanda, B.no: 39343/98, 6/5/2003, § 156).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir