Çok Okunanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu; Hukuk davalarında, hükümde kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi halinde, hatalı gösterilenkanun yolu süresi içerisinde yapılan kanun yolu başvurusu incelenmelidir.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu; Hukuk davalarında, hükümde kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen
kanun yolu süresi içerisinde yapılan kanun yolu başvurusu incelenmelidir.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu; Hukuk davalarında, hükümde kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen
kanun yolu süresi içerisinde yapılan kanun yolu başvurusu incelenmelidir.

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararı ile hukuk
davalarında, hükümde kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen kanun yolu
süresi içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun incelenip incclenemeyeceği konusunda görüş
aykırılığı bulunduğu ve farklı uygulamaların sürdürüldüğu sonucuna varıldığından, bu aykırılığın
İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunca içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesi
gerektiğine karar verilmiştir.

Resmî Gazete
Sayı : 32309
14 Eylül 2023 PERŞEMBE
Yargıtay Başkanlığndan:
YARGITAY
İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME
BÜYÜK GENEL KURULU
KARARI
ESAS NO :2021/5
KARAR NO : 2023/2
KARAR TARİHİ : 28.04.2023


ÖZET: Hukuk davalarında, hükümde kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen
kanun yolu süresi içerisinde yapılan kanun yolu
başvurusu incelenmelidir.
I. GİRİŞ
A. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURU
Yargıtay Birinci Başkanlığına sunulan 05.11.2019 tarihli dilekçe ile: hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi durumunda, hatalı gösterilen kanun yolu süresine
göre yapılan kanun yolu başvurusunun incelenip incelenemeyeceği konusunda. Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu, 1, Hukuk Dairesi. 9. Hukuk Dairesi, 11. Hukuk Dairesi ve (Kapatilan) 20. Hukuk
Dairesinin kararlan ile 2. Hukuk Dairesi. 3. Hukuk Dairesi, 8. Hukuk Dairesi ve 10. Hukuk
Dairesinin kararları arasında görüş ve uygulama farklılığı bulunduğu belirtilerek, ortaya çıkan görüş
aykırlığının içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesi talebinde bulunulmuştur.
B. YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULUNUN KARARI VE İÇTİHADI
BİRLEŞTİRMENİN KONUSU
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 27.05.2021 tarihli ve 159 sayılı kararı ile: hukuk davalarında, hükümde kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen kanun yolu
süresi içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun incelenip incelenemeyeceği konusunda görüş
aykırılığı bulunduğu ve farklı uygulamaların sürdürüldüğu sonucuna varıldığından, bu aykırılığın
İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunca içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesi
gerektiğine karar verilmiştir.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 28/04/2023 Tarihli ve E: 2021/5, K: 2023/2 Sayılı Kararı

Kararın Tamamı İçin Tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir