Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma, dava yolu ile evlilik birliğinin sona erdirilmesidir. Boşanmak hukukumuzda ancak yargı/dava yolu ile mümkündür.

Boşanma, Aile Mahkemesine verilecek;

Boşanma Davası Dilekçesi

ile açılır.

Boşanma hakkındaki yasal hükümler Türk Medeni Kanunu’nun (TMK 161-184maddeler arasında düzenlenmiştir.

Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepler TMK’DA (161 ve devamı) özel ve genel sebepler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Özel Sebepler

  1. Zina
  2. Hayata Kast
  3. Pek kötü veya onu kırıcı davranış
  4. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  5. Terk
  6. Akıl hastalığı

Genel Sebepler

  1. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarılması
  2. Ortak hayatın kurulamaması
  3. Anlaşmalı Boşanma

Bir Cevap Yazın