NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE
ANKARA
DAVACI : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Anlaşmalı Boşanma
AÇIKLAMALAR :
1- … ve …’den olma, Ankara…/…/… doğumlu, … İli, … İlçesi, … Mahalle/Köy, Cilt
…, Aile sıra …, Sıra no …’da nüfusa kayıtlı bulunmaktayım. Davalı ile Türk örf adet ve
geleneklerine uygun olarak görücü usulü tanışarak evlenmeye karar verdik ve …/…/… tarihinde evlendik. Bu evlilikten çocuğumuz
bulunmamaktadır. …………………(Bu kısımları kendinize uygun uyarlayarak maddeler halinde
sıralayabilirsiniz.) Çocuğunuz varsa; Bu evlilikten 2010 Doğumlu …….. ve 2011 doğumlu …… olmak üzere 2 tane çocuğumuz bulunmaktadır.
2- Davalı ile evliliğimizin üzerinden 2 yıl geçmiştir. Evlendiğimiz günden sonra aramızda
anlaşmazlıklar meydana geldi, söylediğimiz bütün laflar ve yaptığımız bütün işler birbirimizi
rahatsız etmeye başladı. Bizler de medeni iki insan olarak boşanmaya karar verdik. Davalı ile
boşanma ve boşanmanın fer’i sonuçları konusunda anlaştık. Davalı ile kendi aramızda yapmış
olduğumuz Anlaşmalı Boşanma Protokolü dilekçem ekindedir.Mahkemenizin Gerekli gördüğü hususları
huzurunuzda açıklayacağız. …………………(Bu kısımları kendinize uygun uyarlayarak
maddeler halinde sıralayabilirsiniz.)
DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve her tür yasal kanıt.
HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanunun 166/3 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıklanan nedenler dikkate alınarak, yakın bir zamana
duruşma günü verilerek anlaşmalı boşanmamıza ve karar kesinleştiğinde kesinleşme şerhi içeren
mahkeme ilamının bir nüshasının nüfus kütüğüne tescil edilmek üzere nüfus müdürlüğüne
gönderilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. Tarih


Davacı
Adı ve Soyadı
İmza
(Not: Dilekçe örnek amaçlı hazırlanmış, dilekçeyi kendi durumunuza göre düzelterek talebinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz
Ayrıca boşanma kararı verildikten sonra kararı hızlı bir şekilde kesinleştirmek için
temyizden feragat dilekçesi verebilirsiniz. Aksi takdirde kararın kesinleşmesi için uzun süre beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın