TCK md. 134/1’de ilk cümlede Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu düzenlenmiştir. Bu suçun basit şeklinin cezası 1 yıldan 3 yıl hapis cezası olarak düzenlenmiştir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun nitelikli şekli ise yani ses veya görüntülerin ifşa edilmesi suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Türk Dil Kurumu Özel hayatı “kişilerin kendine özgü yaşayışı, yaşama tarzı, kendisini ilgilendiren tutum ve davranışı” olarak tanımlamıştır. Anayasanın 20. maddesinde de “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” denilerek kişinin özel hayatı anayasal koruma altına alınmıştır.

Bu düzenleme ile kişilerin gizli yaşam alanına rızaları dışında girilmesini veya başka suretle başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayının saptanması ve kaydedilmesini cezalandırılması amaçlanmıştır.   

Bir Cevap Yazın