Bireysel Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılmasında öne çıkan diğer bir başlık; CMK 141 kapsamında açılan tazminat davalarından AYM’yi haberdar etmemek.

CMK 141 kapsamında açılan tazminat davası bireysel başvuru sonucunu etkileyebileceğinden dava kesinleşmese dahi davanın açıldığı hususunda AYMnin bilgilendirilmesi gerekmektedir.