Anasayfa » Karar » Kendi isteğiyle işten ayrılanların kıdem tazminatı alabilmesi için;

Kendi isteğiyle işten ayrılanların kıdem tazminatı alabilmesi için;

8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanların 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününü doldurmaları gerekmektedir.Bu tarihten sonra işe başlayanlar ise 7000 prim gününü tamamladıklarında kıdem tazminatını almaya hak kazanacakardır.

1999 yılından itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artarken, kıdem tazminatı konusunda işçilere yeni bir hak tanındı. Buna göre, yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren çalışanlar kendi istekleriyle işten ayrıldıkları zaman kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirler.

İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla ilgili 14. maddesinin 1. fıkrasına 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 Sayılı Kanun ile 5 numaralı bent eklendi. Ayrıntıları ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Emeklilik İşlemleri Genelgesi ile düzenlendi.

1999 SONRASI İÇİN İKİ KRİTERDEN BİRİNİ YERİNE GETİRMEK GEREKİYOR

Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların kendi istekleriyle ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilmeleri için 15 yıl sigortalılık süresini ve en az 3600 prim gününü doldurmaları gerekiyor.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ise 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısı koşullarını en erken yerine getirdikleri tarihe bakılmaktadır.

Öncelikle işçiler SGK’dan kıdem tazminatı yazısı almadan kesinlikle iş akdini feshetmemelidir. İş akdini feshedip ertesi gün SGK’dan yazıyı getirseler de yılların birikimi olan kıdem tazminatı haklarını kaybedebilirler.

Çalışanların kıdem tazminatı yazısı alabilmeleri için işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü veya merkezine başvurmaları gerekmektedir.

SGK, başvuran kişinin , gerek sigortalılık süresi, gerekse prim gün koşulunun tespitinde hizmet birleştirmeleri ile bu süreleri etkileyen itibari hizmet süresi, fiili hizmet süresi zammı gibi faktörleri değerledirerek kıdem tazminatı almaya hak kazanıp kazanmadığını tespit etmektedir. Hizmet birleştirmesinde BAĞ-KUR’lu veya memur olarak Emekli Sandığı iştirakçisi olarak geçirilen süreler de hesaba katılır. Başvurucuya Kıdem tazminatı almaya hak kazandığına dair yazının verilebilmesi için son çalışma durumunun 4/a (SSK) kapsamında olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir