Avrupa insan hakları mahkemesine yapılan tüm başvurular önce kabul edilebilirlik kriterlerine uygun olup olmadığına somut olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile teminat altına alınan haklardan, yaşam, mülkiyet, adil yargılanma hakkı gibi hangi temel hakkın ihlaline ilişkin olduğu ve somut olarak ihlale dair tüm evraklar incelenerek, “başvurunuz kabul edilebilirlik kriterlerine uygundur işleme alınmıştır bundan sonra başvurularınızda şu numarayı kullanın” şeklinde dosya numarası içeren bir mektup geliyor. Bazen gelmesi yaklaşık 3 yıl sürebiliyor. Sonrasında hükümet savunması, dostane çözüm önerisi gibi aşamalardan sonra olumlu yada olumsuz olarak sonuçlanıyor. Başta kabul edilebilirlik kriterlerine uygun görülmezse reddedildi diye size posta ile bildirilir. Süreç yavaş işliyor. Ancak tarih belirterek posta ile yeniden akibet sorulabilir.

Bir Cevap Yazın