AYM’nin ihlal kararları için ‘yeniden yargılama’

Hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşiyor. Ocak ayında meclise gelecek yargı paketinde AYMve AİHM kararları “yeniden yargılama” sebebi oluyor. Tutukluluk süreleri azalıyor.

İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

işyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

Elektronik ortamlarda(Whatsapp, Facebook, Twitter) yapılan yazışmalar alacak davalarında belge ve delil niteliğindedir.

HMK’nun 199. maddesinde ”Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” yazılıdır. Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir.

Türkiye’deki Hukuk Fakülteleri

Hukuk fakültelerinin ders içerikleri arasında Ceza Hukuku, Adli Tıp ve Özel Borç İlişkileri yer alıyor. Medeni yargılama, hukuki metin yazma ve Avrupa Birliği Hukuku da bu fakültelerin müfredatında yer alan derslerdir. Merak edenler için Türkiye’deki hukuk fakültelerini derledik.

Türkiye ve Dünyada En İyi Hukuk Fakülteleri

Hukuk fakültelerinin ders içerikleri arasında Ceza Hukuku, Adli Tıp ve Özel Borç İlişkileri yer alıyor. Medeni yargılama, hukuki metin yazma ve Avrupa Birliği Hukuku da bu fakültelerin müfredatında yer alan derslerdir. Merak edenler için Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü 10 hukuk fakültesini derledik.