Bireysel başvuru formu ekleri ile birlikte, zımbalanmadan sıra numarası yazılarak AİHM‘in aşağıda belirtilen  adresine posta yoluyla gönderilmelidir. Gönderinin iadeli ve taahhütlü gönderilmesi başvurunuzun ulaşıp ulaşmadığını takip açısından önemlidir.

 AİHM‘in Posta Adresi:

European Court Of Human Rigts, Council Of Europe, 67075 Starsbourg Cedex – FRANCE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir