Öne Çıkanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İdare Mahkemesi Tam Yargı ve İptal Davası Dilekçe Örneği

İdare Mahkemesi Tam Yargı ve İptal Davası Dilekçe Örneği

………… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

……….. NÖBETCİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 


DAVACI                  : T.C. Kimlik No : 
                                     


DAVALI                   :D.KONUSU              : Davalı Üniversitenin …………………… sayılı İşlemin iptali ile ödemiş olduğum .

TL (….. Yüzon TL On Dört Kuruş ) tazmini istemidir.

TT                             : 06.01.2021


AÇIKLAMALAR         :

  1-) 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, eğitim/öğretim yıllarında üniversite tarafından  talep edildiği için kuruma  ……. TL (Kırkikibin Yüzon TL On Dört Kuruş ) ücret ödemek zorunda kaldım.­(Üniversite Kayıtlarında Ödeme Makbuzları mevcut olup Davalı Üniversiteden bu kayıtların celbini talep ederim)

2-) Ödemiş olduğum ücretin tarafıma iadesi için davalı üniversiteye 22.09.2020 tarihli dilekçe ile başvurdum.

3-) Davalı Üniversite 29.12.2020 tarihinde  “…. Mühendislik programı ilgili  yılda Mühendislik ve ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunmadığı ve bu sebeple yerleştirme puanları oluşmadığı için tarafınıza ücret iadesi yapılamamaktadır” gerekçesi ile talebimi reddetmiştir. Ek-1

  4-) Davalı Üniversite tarafından alınan 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, eğitim/öğretim yıllarında alınan ücretler hukuka aykırı olup işlemin iptali ile ödemiş olduğum ücretlerin tarafıma iadesi gerekmektedir. Şöyle ki;                                                                        

a-)  ……belirterek kayıt yaptırdıkları yılda yapılan sınavda aldıkları puana eşit ya da daha düşük puanla öğrenci kabul eden devlet üniversitelerine yerleştirilen öğrencilerin o devlet üniversitesini tercih etme şansı varken tercih etmediği ve kapatılan vakıf üniversitesini tercih ettiği ve fakat buna rağmen ücret ödemeye devam etmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna kanaat getirmiştir.

                Bu itibarla puanı eşit veya daha düşük Devlet üniversitelerine yerleşenler yönünden ilgili maddenin iptaline karar vermiştir.

                Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu yukarıda bahsedilen iptal kararı 31.10.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Anayasa Mahkemesi’nin  mezkur iptal kararı gereği 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, eğitim/öğretim yıllarında davalı üniversiteye ödemiş olduğum ücretlerin tarafıma iadesi gerekmektedir.

 5-Açıklanan nedenlerle iptal ve tam yargı davası açarak davalı Üniversitenin 29.12.2020 tarih ve E.

sayılı İşlemin iptali ile ödemiş olduğum ile  toplam …… TL (Kırkikibin Yüzon TL On Dört Kuruş ) zararımın dava yoluyla alınması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER  :İ.Y.U.K.,T.B.K.,ve sair mevzuat hükümleri.

DELİLLER                  : Davalı Üniversite kayıtları, İdarenin ….tarihli cevabı,………….ve diğer yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz edilen sebeplerle ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;
1- Davalı Üniversitenin …………….. sayılı İşlemin iptali ile ödemiş olduğum  …….. TL (….. YüzOn TL On Dört Kuruş )nin yasal faizi ile birlikte  tarafıma ödemesine mahkum edilmesine,
2-Yargılama giderlerinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.27.01.2021

                                                                                                               Davacı

…………..

Ekler : 1-) Davalı Üniversitenin …………. tarih ve …. sayılı red kararı

             2-) Kimlik Fotokopisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir