Gündem
Anasayfa » MEVZUAT » KANUNBİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLEBAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

KANUNBİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLEBAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

  • Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7351 sayılı Kanunun 2. maddesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun yürütmenin durdurulması müessesesini düzenleyen 27. maddesinin 4. fıkrasına aşağıdaki cümle eklendi:
  • “Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez.”
  • 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40 ıncı maddesinin (III) numaralı fıkrasına
  • Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamaz.” bendi eklenmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir