• Yargı Paketi TBMM’ye Sunuldu.
 • ➡️ HAGB İtiraz
 • AYM’nin iptal ettiği HAGB düzenlemesi (CMK 231/12) yerine şu hüküm yer alıyor:
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. İtiraz mercii, karar ve hükmü inceler; usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılık tespit ettiği takdirde, gerekçesini göstererek karar ve hükmü kaldırır ve gereğinin yapılması için dosyayı mahkemesine gönderir”.
 • ➡️ Yeni avukatlara baro aidatı muafiyeti ve uygun kredi imkanı
 • Mesleğe yeni başlayan avukatların mali yönden desteklenmesi yönünde tedbirler alınması,
 • ➡️ Ev haczi değişikliği
 • Teklif ile, konut olarak kullanılan yerlerde haciz yapılmasının icra mahkemesi kararına bağlanması,
 • Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden ev eşyalarının haczinin yasaklanması,
 • ➡️ Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
 • Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından arabulucuya başvurulmasının dava şartı hâline getirilmesi,
 • ➡️ Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Arabuluculuk
 • ➡️ Çocuğu hasta hükümlü anneye infaz ertelemesi getiriliyor.
 • ➡️ Uyuşturucu suçlarında ceza arttırımı
 • Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretim ve ticareti suçuna yönelik cezaların yarı oranında artırılması,
 • ➡️ Delil tespitinin noterler tarafından da yapılabilmesi
 • Delil tespiti işlemlerinin noterler tarafından da yapılabilmesine olanak tanınması,
 • Göçmen kaçakçılığı suçuyla etkin mücadele doğrultusunda tedbirler alınması ve
 • Yargı alanına ilişkin diğer bazı düzenlemelerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Teklifin Tam Metni İçin Tıklayınız.

Bir Cevap Yazın