İşyeri adresinde, iş saati içerisinde, şirket yetkililerinin bulunmadığı sırada, şirket çalışanı olmayan bir kişinin, gelen tebligatı şirket çalışanı olarak imza karşılığı alması normal ve mutad olmasa da yapılan tebligat usulüne uygundur.

İşyeri adresinde, iş saati içerisinde, şirket yetkililerinin bulunmadığı sırada, şirket çalışanı olmayan bir kişinin, gelen tebligatı şirket çalışanı olarak imza karşılığı alması normal ve mutad olmasa da yapılan tebligat usulüne uygundur.

Yüklenicinin ayıplı imalatı iddiasına dayalı alacak davası- Site yönetimine kat malikleri kurulunca yetki verilmiş olması-Site yönetiminin dava açma ehliyetinin bulunmadığı…

Yüklenicinin ayıplı imalatı iddiasına dayalı alacak davası- Site yönetimine kat malikleri kurulunca yetki verilmiş olması-Site yönetiminin dava açma ehliyetinin bulunmadığı…

Binanın ortak alanlarının gördüğü zararlardan, bina yöneticisinin kat malikleri adına dava açma hakkı yoktur.
Her kat malikinin kendi hissesine düşen kısmı için ayrı dava açması gerekir.

Binanın ortak alanlarının gördüğü zararlardan, bina yöneticisinin kat malikleri adına dava açma hakkı yoktur.
Her kat malikinin kendi hissesine düşen kısmı için ayrı dava açması gerekir.

Yeniden işe alınan bazı işe başlayan işçilerin eski ücretleri ile işe başlatılmasına karşılık davacının eski ücretinden daha düşük ücret ile işe başlatılması-Ayrım Yapma Yasağı

Yeniden işe alınan bazı işe başlayan işçilerin eski ücretleri ile işe başlatılmasına karşılık davacının eski ücretinden daha düşük ücret ile işe başlatılması-Ayrım Yapma Yasağı

Ortaklığın giderilmesi davasında davalı muhdesatın aidiyeti davası açılırsa, muhdesedat aidiyeti tespitine dair davanın bekletici mesele yapılması ve satış bedelinin bu dava sonucuna göre dağıtılması gerekir.

Ortaklığın giderilmesi davasında davalı muhdesatın aidiyeti davası açılırsa, muhdesedat aidiyeti tespitine dair davanın bekletici mesele yapılması ve satış bedelinin bu dava sonucuna göre dağıtılması gerekir.

Boşanma davası kesinleşinceye kadar eşlerin birbirine karşı sadakat yükümlülüğü devam ettiğinden boşanma davası devam ederken aldatan eş alyehine manevi tazminata hükmedilmelidir.

Boşanma davası kesinleşinceye kadar eşlerin birbirine karşı sadakat yükümlülüğü devam ettiğinden boşanma davası devam ederken aldatan eş alyehine manevi tazminata hükmedilmelidir.