……….. 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

Dosya No : 2020/…… Es.

Vasi : …………..

Vekilleri : Av. …………………….

(Adres antettedir.)

Davalı : Hasımsız.

Konu : Beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar :

Sayın Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı dava dosyası kapsamında 23.07.2019 tarihli ek karar ile müvekkil vasi ……………..’in vasilik süresinin 2 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kısıtlı …………..R adına kayıtlı …………. Bankası A.Ş.’de bulunan ……….. numaralı banka kartına yanlış şifre girilmesi nedeniyle bloke konulmuş olup; ilgili blokenin kısıtlı adına vasi H…………..R tarafından kaldırılabilmesi, vasilik kararı ile kısıtlı adına bankalardan para çekme işlemini gerçekleştirebilmesi için müvekkil vasi ………….’e izin ve yetki verilmesini talep ediyoruz.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

– Beyanlarımızın dosyaya kabulü ile,

– İlgili blokenin kısıtlı adına vasi H………..R tarafından kaldırılabilmesi, vasilik kararı ile kısıtlı adına bankalardan para çekme ve para yatırma işlemini gerçekleştirebilmesi için müvekkil vasi ………..’ e izin ve yetki verilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.11.11.2020

İstemde Bulunan Vasi

……..

 Vekili

 Av. ………

(Bu döküman e-imzalıdır)