Emekli olan kredi borçlusunun kredi sözleşmesinin başlangıç safhasında kredi borcunun maaşından takas veya mahsup yoluyla tahsil edilmesine ilişkin onay beyanı geçersizdir.

Emekli olan kredi borçlusunun kredi sözleşmesinin başlangıç safhasında kredi borcunun maaşından takas veya mahsup yoluyla tahsil edilmesine ilişkin onay beyanı geçersizdir.

#EYT düzenlemesi ile birlikte 9 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıl çalışma ve prim gün sayısı şartını doldurduklarında yaşı beklemeden emekli olacak.

EYT düzenlemesi ile birlikte 9 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıl çalışma ve prim gün sayısı şartını doldurduklarında yaşı beklemeden emekli olacak.

İtirazın iptali davasında, mahkemenin yetkisine itiraz edilmiş olsun veya olmasın, mahkeme öncelikle, icra dairesinin yetkisine yönelik itirazı inceleyerek kesin olarak sonuçlandırmalıdır.

İtirazın iptali davasında, mahkemenin yetkisine itiraz edilmiş olsun veya olmasın, mahkeme öncelikle, icra dairesinin yetkisine yönelik itirazı inceleyerek kesin olarak sonuçlandırmalıdır.

İbranamedeki irade fesadı hallerinin bir yıllık hak düşürücü süre içinde ileri sürülmesi gerekir. Ancak, işe girerken alınan matbu nitelikteki ibranameler bakımından iş ilişkisinin devam ettiği süre içinde bir yıllık süre işlemez.

İbranamedeki irade fesadı hallerinin bir yıllık hak düşürücü süre içinde ileri sürülmesi gerekir. Ancak, işe girerken alınan matbu nitelikteki ibranameler bakımından iş ilişkisinin devam ettiği süre içinde bir yıllık süre işlemez.