Anasayfa » İNFAZ HUKUKU » Hükümlü kişinin cezaevinden tahliye olmasıyla VESAYET ve vasilik görev ve yetkisi kendiliğinden ortadan kalkar.

Hükümlü kişinin cezaevinden tahliye olmasıyla VESAYET ve vasilik görev ve yetkisi kendiliğinden ortadan kalkar.

Hükümlü kişinin cezaevinden tahliye olmasıyla VESAYET ve vasilik görev ve yetkisi kendiliğinden ortadan kalkar. (Türk Medeni Kanunu 471. Madde)

Türk Medeni Kanunu/ Madde 471
MADDE 471
Madde 471 – Özgürlüğü bağlayıcı cezaya
mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi
üzerindeki vesayet, hapis hâlinin sona ermesiyle
kendiliğinden ortadan kalkar.
I-) Yargı Kararları:
1-) Y. 2. HD, T: 31.05.2005, E: 2005/5846, K: 2005/8442:
“.. Hükümlü Rahmi’nin 30.05.2004 tarihinde, koşullu salıverme
hükümlerinden yararlanarak cezaevinden tahliye edildiği
anlaşılmaktadır. Hapis halinin Sona ermesiyle vesayet
kendiliğinden sona erer. (TMK. 471. mad. )Bu bakımdan davanın
devamı sırasında vesayeti gerektiren sebep ortadan kalktiğına
göre, dava konusuz kalmiştır. Konusuz kalan dava hakkında karar
verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken,
cezaevinden çıkmuş kişi hakkinda hükümliülük sebebiyle vasi tayini
karar() verilmesi usul ve yasaya aykırıdır…”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir