Depremden Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü ve İşlemlerin Kolaylaştırılması Hakkında Kanun gereği; avukatlar vekaletname olmadan istem sahibinden alacağı yetki belgesi ile işlem başlatabilir.

Depremden Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü ve İşlemlerin Kolaylaştırılması Hakkında Kanun gereği; avukatlar vekaletname olmadan istem sahibinden alacağı yetki belgesi ile işlem başlatabilir.