Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı; gösterilerin yasaklanmasında “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” kriteri esas alınacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile toplantı ve gösterilerin  yasaklanmasında; “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak” kriteri esas alınacak.

Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bugün(15.04.2022) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bugün(15.04.2022) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek kanunlaştı.

Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve 29 Milletvekilinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek kanunlaştı.

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usülü Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usülü Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

KANUNBİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLEBAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7351 sayılı Kanunun 2. maddesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun yürütmenin durdurulması müessesesini düzenleyen 27. maddesinin 4. fıkrasına aşağıdaki cümle eklendi:

“Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez.”

İnternet ve Telefon Aboneliği ile ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Elektronik Haberleşme Abonelikleri E-imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecek.

ADLÎ SİCİL KANUNU

(1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla

İcradan İhale İle Satışlar ve Çoçuk Teslimi Düzenlemelerini de İçeren 5. Yargı Paketi-Kanun Teklifi Komisyondan Geçti.

TBMM Adalet Komisyonunda, 5’inci Yargı Paketi’ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi kabul edildi.