Çok Okunanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İhtiyati Haciz Dilekçe Örneği (Bono)

İhtiyati Haciz Dilekçe Örneği (Bono)

HMK 119’a Göre Dava Dilekçesi’nde Bulunması Gerekenler

………………NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

İhtiyati Haciz
Talep Eden
(Alacaklı) : …………………. – V.D. No: ………………….
Adr: …………………..

Vekili : Av. ……………………..
(Adres antette)

Borçlu : ………………….. İnş. Mim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. – V.D. No:………………
Adr:……………………..

Konusu : Toplam 3………………0.000,00-TL alacağımızın tahsilini temin amacıyla ihtiyati haciz talebidir.

Açıklamalar :Müvekkilimiz, aşağıda dökümü verilen bonolar nedeniyle borçludan alacaklı bulunmaktadır.

İhtilaf konusu bononun dökümü:

-……………. düzenleme tarihli – ……. vade tarihli ve ………000,00-TL bedelli bono
-…………… düzenleme tarihli – ……….. vade tarihli ve ………….000,00-TL bedelli bono

Yukarıda dökümü verilen bonolar zamanında ödenmediği gibi aradan geçen zaman zarfında da ilgili bonolara ilişkin hiçbir ödeme yapılmamıştır. Borçlu hakkında icra takibine başlayacağımızdan ve icra takibinden haberdar olduğu takdirde mallarını kaçırmasından endişe ettiğimizden, buna mani olmak için Sayın Mahkemenizden borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarıyla 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının İHTİYATEN HACZİNE karar verilmesini talep ediyoruz.
Bu nedenle bu güne dek ödenmeyen ve herhangi bir teminatı bulunmayan alacağımızın tahsili zımnında, Sayın Mahkemeden ihtiyati haciz talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler : İ.İ.K., HMK ve ilgili mevzuat.

Deliller :
 Bono sureti
 Diğer yasal ve takdiri deliller.

Netice Ve Talep : Açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla …………0.000,00-TL alacağımızın tahsilini teminen borçluya ait menkul, gayrimenkul mallarıyla üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine, yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. 14.10.2020
Alacaklı
………. . İnş. Eml. Ltd. Şti.
Vekili
Av. …………
EKLER:
1-)Bono suretleri
2-)Onanmış vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir