Gündem
Anasayfa » DANIŞTAY KARARLARI » Danıştay VDDK’nın Eczaneler tarafından iş yerlerinde kullanılan levhaların ilan ve reklam vergisi konusunda Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi hakkında kararı.

Danıştay VDDK’nın Eczaneler tarafından iş yerlerinde kullanılan levhaların ilan ve reklam vergisi konusunda Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi hakkında kararı.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/8, K: 2022/1)

Danıştay Dava Daireler Kurulu, Eczanalerin “E” logolu tabelalarının da reklam vergisine tabi olduğuna dair içtihatların birleştirilmesine karar verdi.

  • Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında Karar
  • Danıştay VDDK. 19.01.2022 tarih ve E:2021/8, K:2022/1 sayılı kararında;
  • “Bölge idare mahkemeleri dava dairelerinin kararları arasındaki aykırılığın, eczaneler tarafından iş yerlerinde kullanılan levhaların 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca ilan ve reklam vergisinin konusuna girdiği ve 2464 sayılı Kanun’un 14. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi hariç söz konusu levhalar için vergi istisnası tanınmasını öngören bir yasal düzenlemenin bulunmadığı yönünde giderilmesine oyçokluğuyla karar vermiştir.

Kararın Tamamı için Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir