AİHM Başvuru süreci ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler.

AİHM bir temyiz mahkemesi değildir.Olağan uygulamada AİHM, Sözleşme ile güvence altına alınan hak ve özgürlükler ihlal edilmediği sürece yetel mahkeme tarafından yapılan fiili veya hukuki hataları incelemenin kendi görev alanıma girmediğini sıkça dile getirmektedir.

AİHM bir temyiz mahkemesi olmadığı için yerel mahkemelerce yapılan fiili veya hukuki hataları incelemez ve nihai kararın adilliği ile ilgilenmez. Bunun iki istisnası vardır ; “keyfilik” ve “açık hata”.

Başvuraların bazıları kanun yolu(Temyiz, İstinaf) dilekçesi tarzında yazıldığı için hem AYM hem de AİHM tarafından kabul edilemez bulunmaktadır.

Temyiz dilekçeleri doğrudan AYM/AİHM başvurusu formlarına aktarılmamalıdır. Başvurunun konusu ile ilgili olaylar kronolojik sıra ile yazıldıktan sonra, şikayetler bölümünde, hangi hakkın hangi gerekçe ile ihlal edildiğinin açıkça belirtilmesi gerekiyor.

 • ➡️ AİHM başvurularında İçtüzük 47. maddenin önemi henüz yeterince kavranmadığı anlaşılmaktadır.
 • ➡️ AİHM başvuru formunun doldurulması kadar, eklerin hazırlanması ve gönderilmesi de önemlidir.
 • ➡️ Usulüne uygun, yani İçtüzük 47. maddeye ve “Başvurunun Yapılmasına Dair Uygulama Talimatına” uygun olarak hazırlanmayan bir AİHM başvuru formu 4 AYLIK BAŞVURU SÜRESİNİ KESMEMEKTEDİR. Dolayısıyla, bir idari ret kararı sonrası başvuru süresi geçmiş olabilir.
 • ➡️ Olayların anlatıldığı bölümde başvuru hakkında kısaca bilgi verilmelidir. Özellikle, veli, vasi gibi olağanın dışında bir durum varsa bu mutlaka olayların giriş kısmında açıklanmalıdır. Olaylar kısmının girişinde başvurunun konusu bir cümle ile de olsa belirtilmelidir.
 • ➡️ Gerek başvuru formunda yapılacak atıflar ve gerekse daha sonradan yapılması muhtemel itirazlar için, olay anlatımında AİHM kararlarında olduğu gibi paragraf numarası verilmelidir.
 • ➡️ AYM başvurusu sonrası yapılan bir AİHM başvurusuna AYM başvuru formu mutlaka eklenmelidir. Eklenmemesi halinde başvuru reddedilir. Yine, tebligat belgesinin eklenmemesi de büyük eksikliktir. Posta tebligatında barkod gönderi takibi listesi de eklenmelidir.
 • ➡️ Ekler çok temiz fotokopi şeklinde olmalı, eksik, yan, kararmış, silik vb. şekilde fotokopisi çekilmiş olmamalıdır. Bir sayfa eksik çekilmişse o belge gönderilmemiş sayılabilir. Siyah yoğun çıkmış veya silik çıkmış bir ek, ek değildir.
 • Form bütün unsurlarıyla hazırlandıktan sonra tamamını yüksek çözünürlüklü ve renkli bir taraması yapılmalıdır. Ayrıca tamamının çok düzgün ve temiz bir fotokopisi alınmalıdır. AİHM’in eksiklik bildirmesi halinde en önemli ispat aracı bu olacaktır.
 • ➡️ AİHM başvurucularla adi posta yoluyla iletişim kurmaktadır. Bu mektupların gelmesi kimi zaman aylar almaktadır. Ayrıca başvurunun incelenme süreci de buna eklendiğinde, bir idari ret durumunda başvuru süresi geçirilmiş olabilir.
 • Başvuruların mümkünse ilk ay içinde yapılması tavsiye edilir. Son günlere bırakılan bir başvuruda İçtüzük 47. madde sorunu çıkarsa, bu olağanüstü hak kayıplarına sebep olabilir.
 • Daha uygun ve hızlı gönderim için PTT’nin TURPEX sistemi tercih edilebilir. Bu şekilde gönderi takipli olarak bir uluslararası kargo şirketi aracılığıyla birkaç gün içinde ulaşmaktadır. Makbuz karşılığında AİHM’den masraf alınması da mümkündür.

Başvuru sürecine ilişkin önemli bilgi ve belgelere Türkçe olarak bu linkten ulaşılabilir:

echr.coe.int/Pages/home.asp…

Bir Cevap Yazın