Boşanma davasında kadının eşit kusurlu olması halinde kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmez.

Boşanma davasında kadının eşit kusurlu olması halinde kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmez.

İşlevi itibarıyla bilgisayar niteliğinde olan cep telefonu üzerinde inceleme yapılabilmesi için CMK’nın 134. maddesi uyarınca hakim kararı alınması gerekir, hakim kararı alınmadan yapılan arama ve inceleme yasaya aykırıdır.

İşlevi itibarıyla bilgisayar niteliğinde olan cep telefonu üzerinde inceleme yapılabilmesi için CMK’nın 134. maddesi uyarınca hakim kararı alınması gerekir, hakim kararı alınmadan yapılan  arama ve inceleme yasaya aykırıdır.

İşçinin tam kusurlu olarak yaptığı kaza nedeniyle işverenin yararlandığı kasko hasarsızlık indiriminin azalacağı kaçınılmaz olup işverenin bundan dolayı işçiden talep ettiği zarar hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır.

İşçinin tam kusurlu olarak yaptığı kaza nedeniyle işverenin yararlandığı kasko hasarsızlık indiriminin azalacağı kaçınılmaz olup işverenin bundan dolayı talep ettiği zarar da hesaplanıp hüküm altına alınmalıdır.

Boşanma davasında, tarafların kusur durumu hiçbir şekilde tedbir nafakasının takdirine etkili bir unsur değildir. Kusurlu eş yararına dahi, bu tedbirlerin alınması mümkündür.

Boşanma ve ayrılık davalarında, tarafların kusur durumu hiçbir şekilde tedbir nafakasının takdirine etkili bir unsur değildir. Kusurlu eş yararına dahi, bu tedbirlerin alınması mümkündür. Yine, her iki tarafın da gelirinin bulunması tedbir nafakası verilmesini engelleyici bir hâl değildir. Ancak eşlerin ekonomik güçlerinin birbirine yakın olması durumu söz konusu ise bu durumda geçici tedbir nafakası verme zorunluluğunun ortadan kalkacağı söylenebilir.

Lehine yoksulluk nafakası takdir edilen kadının evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması halinde mahkeme kararı ile yoksulluk nafakası kaldırılır.

Türk Medeni Kanununun 176/3.maddesinde, yararına yoksulluk nafakası takdir edilen kadının evlenme olmaksızın fiilen  evliymiş gibi yaşaması halinde mahkeme kararı ile nafakanın kaldırılacağı öngörülmüştür

Kıdem Tazminatı Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir mi?

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve ücret alacakları işçi tarafından bilinmekle kural olarak belirsiz alacak davasına konu edilmez. Ancak hesabın unsurları olan sosyal hakların (ayni olarak sağlanan yemek yardımı gibi) miktarının belirlenmesi işveren tarafından sunulacak belgelere göre belirlenecek ise, kıdem ve ihbar tazminatı belirsiz alacak davasına konu edilebilir.

HAGB için CMK’nın 231/6-c maddesinde aranan “zararın giderilmesi” kavramının, somut, belirlenebilir maddi zarar olduğu, manevi zararı kapsamadığı…

HAGB için CMK’nın 231/6-c maddesinde aranan “zararın giderilmesi” kavramının, somut, belirlenebilir maddi zarar olduğu,manevi zararı kapsamadığı, olayda katılanın somut bir zararı olmadığı gözetilmeksizin HAGB uygulanmaması yasaya aykırıdır”

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası ile kira alacak davası birlikte açılabilir mi?

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası ile kira alacak davasının birlikte açılması mümkündür ancak yığılan iki dava için peşin harç ayrı ayrı alınır.