Gündem
Anasayfa » YAZILAR

TBB Yasa İzleme Merkezi

Cahilliğimi bağışlayın! Başlıktaki merkezden daha yeni haberim oldu. Twitter’da dolaşırken karşılaştım hesaplarıyla. Hemen girip inceledim. Öyle tabir-i caizse tabela hesaplardan değil. Oldukça faaller ve güncel konuları yakından takip ediyorlar. Takip ettiklerim listesine ekledim. Ancak bir hususu belirtmeden geçemeyeceğim: Gördüğüm kadarıyla takipçi sayıları az (bu yazının yazıldığı saat itibariyle: 6.968 Takipçi). Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukat…

Daha Fazla Oku

Bir karar sadece bir karardan ibaret değildir

Resmi gazetenin bugünkü (15.09.2023) sayısında yayınlanan kararlar ile Anayasa mahkemesi sadece birkaç kanun maddesini iptal etmedi. Bugün öğreniyoruz ki bugüne kadar yürürlükte olan ve bu nedenle de mahkemelerce dayanak yapılarak üzerlerine hüküm bina edilen bu kanun maddeleri aslında anayasaya dolayısıyla da hukuka aykırıymışlar. Anayasa Mahkemesi iptal kararları geriye yürümüyor. Bu nedenle söz konusu maddelerden dolayı…

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Özel Hayat ve Aile Hayatı

Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı; kişinin mahremiyetinden şeref ve itibarının korunmasına, adının ve kimliğinin korunmasından sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına, mesleki hayattan kişisel verilerin korunmasına kadar birçok farklı konuda güvenceler içermektedir. Maddi ve Manevi Varlık Geniş bir kavram olan özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, Anayasa Mahkemesine yapılan başvurunun…

Daha Fazla Oku

Mülkiyet Hakkına Genel Bakış

Mülkiyet hakkı ihlaline yönelik başvurular, haktan yararlanan ile hakkın kapsamı (mülkün varlığı) tespit edildikten sonra kanunilik, meşru amaç ve ölçülülük olmak üzere üçlü teste tabi tutularak incelenmektedir. Kamulaştırma Anayasa’nın kamulaştırmayı düzenleyen 46. maddesine göre kamulaştırmanın devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından yapılabilmesi, kamu yararının bulunması, kamulaştırma kararının kanunda gösterilen esas ve usullerine uyulması, gerçek karşılığın…

Daha Fazla Oku

Eşlerden birinin ölümü neticesinde konusuz kalan boşanma davası hakkında feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun değildir.

Boşanma Davası – Eşlerden Birinin Ölümü – Feragat Eşlerden birinin ölümü neticesinde konusuz kalan boşanma davası hakkında feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun değildir. Boşanma Davası Nasıl Açılır? İLGİLİ ;

Daha Fazla Oku

Ayıplı Malda Tüketicinin Seçimlik Hakları Nelerdir?

Tüketici, satın aldığı malda ayıbın ortaya çıkması hâlinde kanunda alıcının seçimlik haklarının nelerden ibaret olduğu belirtilmiş olup tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Söz konusu seçimlik haklar yönünden satıcı tüketicinin talebini yerine getirmekle yükümlüdür. Maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre satıcı ile birlikte İmalatçı-üretici, bayi, acente, ithalatçı ve 10. maddenin beşinci fıkrasına veya 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren, ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur.

Daha Fazla Oku