Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tüketici Davası Zorunlu Arabuluculuğa Başvuru Dilekçe Örneği

Tüketici Davası Zorunlu Arabuluculuğa Başvuru Dilekçe Örneği……….. ADALET KOMİSYONU
ARABULUCULUK BÜROSU’NA

BAŞVURAN – TÜKETİCİ : …….. – T.C.:
ADRES : ………………………………
GSM TELEFON : 0 …………………..
VEKİLİ : Av. ………………. – …… Barosu:
ADRES : ……………………………./ (0… ………..– 0542 ……………….)
UYUŞMAZLIĞIN DİĞER
TARAFI – : ………………

ADRES : ………………….ANKARA

KONU : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 73/A-1 Maddesi uyarınca zorunlu arabuluculuğa başvuru taleplerini
içermektedir.

AÇIKLAMALAR :1-) Müvekkil ile davalı aralarında ……sözleşmesi imzalamışlardır. Davalı bu sözleşme uyarına üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiştir.
2-Müvekkil sözleşmede devre mülkün teslim edilmemesi nedeni ile sözleşmeyi feshettiğini, ödediği bedelin ve bundan kaynaklanan zararlarının tazmini için davalı şirkete …..ihtarname göndermiştir. B İhtarname davalıya …..tarihinde tebliğ edilmiştir.
Uyuşmazlık konusu; başvuran tüketicinin ….. alacağı, …………… alacaklarının ödenmesi amacıyla Tüketici Mahkemesi’ nde alacak davası açılacağından zorunlu arabuluculuğa başvurulmasından ibarettir.
Bu uyuşmazlığın çözülmesi için 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 73/A-1 Maddesi uyarınca zorunlu arabuluculuğa arabuluculuğa başvurmak istiyoruz.
Tarafı olduğumuz bu uyuşmazlığın çözülmesi için Konya Adalet Komisyonu tarafından hazırlanan arabulucular listesinden bir arabulucu görevlendirilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.19.04.2021
Başvuran
………
Vekili
Av. ……………..

EK:
Onanmış vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir