Anasayfa » YAZILAR » Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34.maddesinin 1.fıkrasında ;

“Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), Kurula da (Yönetim Kurulu) denir.” Hükmü yer almaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunun 35.maddesinde; Yöneticinin görevleri sayılmaktadır.


Yine aynı Kanunun 38. maddesinde yöneticinin sorumluluğuna ilişkin genel kural “Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.” şeklinde ortaya konulmaktadır.

Kanunun 39.maddesinde ise Yöneticinin Hesap verme yükümlülüğü düzenlenmekte;

40.maddenin 1.fıkrasında ise Yöneticinin Hakları “Yönetici kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.” şeklinde ifade edilmektedir.


Bu hükümler göstermektedir ki, ana gayrimenkulün yönetimi için atanan yönetici veya Yönetim Kurulu, vekil statüsündedir. Dolayısıyla, gerek iç ilişkide gerek dış ilişkide vekil gibi sorumlu ve vekilin haklarına sahiptir. (HGK 08.11.2006 gün 2006/12-682 E. 2006/682 K)


Kat Mülkiyeti Yasası’nın 35. maddesi hükmünde, ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için kat maliklerinin yararına gereken tedbirlerin alınması yöneticinin görevleri arasındadır.
Site yöneticisinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 38. maddesi gereğince temsil görevi kapsamında pasif husumet ehliyeti bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir