İdarî yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle açılacak tazminat davalarının süresi ve usulü:


Anayasa madde 138/son ve İYUK md.28/1 uyarınca, İdarenin iptal kararlarını uygulama yükümlülüğü bir süreye bağlı değildir.
2-Bu nedenle, bu yükümlülüğün

yerine getirilmemesinden ağır hizmet kusuru nedeniyle sorumluluğu da belli bir süre geçmekle ortadan kalkmaz.
3-Bu itibarla kararın uygulanmaması nedeniyle açılacak maddî/manevi tazminat davası da bir süreye tabi değildir.
4-Bu davayı açmak için önceden idareye başvuru gerekmez.

5-Ve hatta uygulamama sürdükçe ve zarar süre geldikçe, süre gelen zararların tazmini istemiyle birden çok dava da açılabilir.
5-Nihayet, belirtilen anayasal ve yasal ilkeler karşısında bu dava için Borçlar Kanunu’nda öngörülen ilâmlara ilişkin 10 yıllık süre de uygulanamaz.


Kaynak :

  1. Prof. Dr. Metin Günday

Bir Cevap Yazın