Öne Çıkanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Vasinin Taşınmaz Satış İzin Talebi Dilekçe Örneği

Vasinin Taşınmaz Satış İzin Talebi Dilekçe Örneği

………… 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

Dosya No   : 2020/………. ES.

 

Davacı               : ………………… vesayeten annesi;

                             …………… (T.C. Kimlik No: ………..)

 

Davalı                : Hasımsız

 

Konu                 : Taşınmaz satışına ve diğer işlemlere izin verilmesi talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR   :

 

Sayın Mahkemenizce verilen 2020/…….. Es. & 2020/……Karar sayılı ilam ile oğlum ……………..’a vasi tayin edilmiş bulunmaktayım.

 

Vesayet altında bulunan oğlum adına “Taşınmazların intikal satış, ipotek verme, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapma, ipotek kaldırma, taşınmaz alım” işlemlerini gerçekleştirebilmem amacıyla izin verilmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

Yasal Dayanak    : TMK md.462/1 vd. ve ilgili mevzuat.

 

Deliller               :  Vesayet Kararı, Hastane raporu ve her tür yasal delil.

 

Sonuç ve İstem  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

  • Talebimin kabulü ile,
  • “Kat mülkiyeti, taşınmaz intikal satış, ipotek kaldırma, ipotek verme, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapma” yapabilmem amacıyla izin verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 03.11.2022

 

Davacı

                                                               …………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir