Çok Okunanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tanık ve Delil Listesinin Sunulması Dilekçe Örneği

Tanık ve Delil Listesinin Sunulması Dilekçe Örneği

Tanık ve Delil Listesinin Sunulması Dilekçe Örneği

……………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE                                      

Dosya No            : 2021/……………..Es.

Davacı  : ……..

                                                                          

Vekili    : Av. ………

                (Adres antette)

 

Davalı   : ………….

                                           

T.Konusu       : Delil ve tanıklarımızın sunulmasından ibarettir.   

 

               …………. tarihli dava  dilekçemize dayanak deliller:

     1-) Müvekkilin …….. d.lu kızı…………….’un maluliyetine ilişkin………………8 tarihli……………. Numune Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu raporu ve 09.04.2010 tarihli…………….a Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu dava dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

2-) Davalının ve babasının………..Ziraat Odası ve……….. İlçe Tarım Müdürlüğü’ nden tüm ÇKS kayıtları ve son 5 yıllık hububat satış kayıtlarının celbini talep etmekteyiz.

3-) Davalının gelirinin daha iyi anlaşılabilmesi adına; kendi üzerine kayıtlı araçların tespiti için ………….. Trafik Şube Müdürlüğü’ ne ve adına kayıtlı taşınmazların tespiti için……………. Tapu Müdürlüğü’ ne yazılacak müzekkere,

4-) Tarafların Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Araştırılması,

5-) Velayet konusunda aldırılacak uzman raporları,

6-) Tanık beyanları

7-) Nüfus Kayıtları, Yemin, İsticvap, Yargıtay içtihatları, Her tür kanıt

 

               28.02.2021 tarihli dava dilekçemizin 6 nolu delili kapsamında tanık listemizi Sayın Mahkemeye sunuyoruz.

 

TANIKLARIMIZ:                        

     a) ……………….. – T.C.Kimlik No:………………..

Adres: …………..

     b) …………………. – T.C.Kimlik No: ………………

Adres:……………….

     c) ………………I – T.C.Kimlik No: ………………

Adres: ………………

    d)  ……………….   –  T.C.Kimlik No: ……………….

Adres: ………….

  .

                             

Netice-i Talep  : Dava  dilekçemizdeki taleplerimizi tekrar ederek, (karşı tarafın delillerine mukabil delil sunma hakkımızı ve tamamlayıcı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz) isim ve adreslerini belirttiğimiz tanıkların Sayın Mahkemenizce dinlenilmesine ve toplanmayan  delillerimizin toplanmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.  15.10.2021

                                                                 Davacı Vekili

                                            Av…………

                                                    (Bu döküman e-imzalıdır)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir