Çok Okunanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Teminatın İadesi Dilekçe Örneği

Teminatın İadesi Dilekçe Örneği

…………………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

Dosya No            : 2021/……………D.İş.

 

Davacı  : ………….

Vekili    : Av. ……….

                (Adres antettedir.)

 

Davalılar             : 1- ………..

                 2- …………….

 

Konu     : İhtiyati haciz kararı kapsamında tarafımızca yatırılan teminatın iadesine dair beyanlarımızı içerir dilekçemizdir.

 

Açıklamalar        :

               Yukarıda esas numarası yazılı dava dosyası kapsamında dava dilekçemizde  ihtiyati haciz talebinde bulunmuştuk. Sayın Mahkemeniz tarafından verilen ………… tarihli Değişik İş kararı gereği; ihtiyati haciz talebimiz kabul edilerek, talep konusu alacak olan 250.000,00-TL ‘nin % 10’ u oranında teminat yatırılmasına karar verilmiş ve tarafımızca 25.000,00-TL teminat yatırılmıştır.

                Sayın Mahkeme tarafından verilen ihtiyati haciz kararı üzerine tarafımızca icra takip işlemlerine başlanmıştır. …………….İcra Müdürlüğü’nce gönderilen icra emirleri davalı taraflara ………… tarihinde tebliğ edilmiş olup, kesinleşmiştir. Bu sebeple tarafımızca yatırılan 25.000,00-TL teminatın tarafımıza ait UYAP sisteminde kayıtlı Vakıfbank hesabına iadesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.16.09.2021

                                                                                                Davacı Vekili

                                                                Av. ………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir