➡️ İfade ve Basın Özgürlüğü.

Tutuklunun Günlüğünde Kullandığı İfadelerden Dolayı Cezalandırılması İfade Özgürlüğünün İhlalidir .

  • ➡️ Anayasa Mahkemesi 26.07.2022 tarihinde, Mehmet Günhan Baysan (B. No: 2018/31084) başvurusunda Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.
  • Ceza infaz kurumu görevlileri tarafından başvurucunun kalmakta olduğu odada yapılan arama sonucunda, başvurucuya ait olan ve günlük olduğu belirtilen el yazısı bir doküman ele geçirilmiştir. El yazısı dokümanın ceza infaz kurumu görevlileri tarafından incelenmesi sonucunda, doküman içeriğinde yer alan bazı sözlerin hakaret ve iftira niteliğinde olduğunu belirtilerek tutanak tutulmuş; başvurucu hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır.  Disiplin soruşturması sonucunda başvurucuya 7 gün hücreye koyma cezası verilmiştir. Başvurucu, hakkında tesis edilen disiplin cezasının iptali istemiyle infaz hâkimliğine itiraz etmiş; infaz hâkimliği itirazın reddine karar vermiştir. Başvurucunun itirazda bulunduğu bir üst mahkeme ise itiraza konu kararın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek itiraz başvurusunun reddine karar vermiştir.
  • ➡️ Başvurucunun yazdığı dokümanda yer alan ve başkalarınca öğrenildiği iddia edilmeyen sözlerin sadece bir yazılı belgede yer almasının kurum düzeni ve güvenliği üzerindeki etkisi yönünden hiçbir değerlendirme yapılmadığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte ilgili idare ve derece mahkemeleri, başvurucunun eylemi nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığına ilişkin bir gerekçe göstermemiştir. Başvurucunun ifade özgürlüğüne hücre cezası vermek suretiyle yapılan gerekçesiz bir müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı değerlendirilmiştir.
  • ➡️ Anayasa Mahkemesi yukarıda beyan edilen gerekçelerle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin 26.07.2022 tarihli Mehmet Günhan Baysan (B. No: 2018/31084) sayılı kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir