Cumhuriyet savcısı takdir yetkisini kullanarak akıl hastalığının etkisiyle suç işleyen fail hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veremez.

Cumhuriyet savcısı takdir yetkisini kullanarak akıl hastalığının etkisiyle suç işleyen fail hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veremez.

Zorunlu müdafiilik kapsamında yürütülen yargılamada, yalnızca sanık müdafisinin oturumu mazeretsiz olarak terk etmesi nedeni ile sanık müdafisinin yokluğunda hüküm açıklanabilir.

Zorunlu müdafiilik kapsamında yürütülen yargılamada, yalnızca sanık müdafisinin oturumu mazeretsiz olarak terk etmesi nedeni ile sanık müdafisinin yokluğunda hüküm açıklanabilir.

Basit yargılama usulünde iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı, yazılı yargılama usulünden farklı olarak dava açılmasıyla ve cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle başlar.

Basit yargılama usulünde iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı, yazılı yargılama usulünden farklı olarak dava açılmasıyla ve cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle başlar.

İkibin TL altındaki icra takiplerinde dosyadan feragat etmek koşuluyla dosya alacağının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı !

İkibin TL altındaki icra takiplerinde dosyadan feragat etmek koşuluyla dosya alacağının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin  tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı !

Kaza sonucu aracında hasar oluşan kişi, araçtan mahrum kaldığı süre boyunca ikame araç kiralamamış veya ödeme belgesi sunmamış olsa bile, araç mahrumiyet bedelini davalıdan talep edebilir.

Davacı tarafından araç kiraladığına dair belge veya ödeme belgeleri sunulmasa da hakim araç mahrumiyet bedelini belirleyebilir.