Enayi Sözü Hakaret midir?

İLGİLİ;

➡️ Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

➡️ 

➡️ Yargıtay Kararlarında Hakaret Olarak Kabul Edilmeyen Sözler Hangileridir?

➡️ Yargıtay Kararlarında Hakaret Olarak Değerlendirilen Sözler Hangileridir?

➡️ Senden hoca değil münafık bile olamaz sözü hakaret midir?

➡️ Aç köpek sözü hakaret midir?

➡️ Yavşak sözü hakaret midir?

➡️ Sürtük sözü hakaret midir?

➡️ Salak Sözü Hakaret midir?

➡️ Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

  • ÖZET;
  • Sanığın katılana hitaben “Ulan keriz enayi gördüm de senin gibisini görmedim daha dolandırıldığını anlamadın mı aptal” diyerek hakaret ettiğini katılanın sanığı tekrar aradığı ve sanığı savcılığa şikayet edeceğini söylediği, bu defa sanığın “öyle bir şey yaparsan evini biliyorum kendi arabanla seni çocuklarını dağa kaldırır öldürürüm” diyerek tehdit ettiği…

Yargıtay 15. Ceza Dairesi         

2014/6713 E.  ,  2016/7761 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Dolandırıcılık, tehdit, hakaret
HÜKÜM : TCK’nın 157/1, 52/2, 58/6, TCK’nın 106/1-1-c, 53/1, 58/6, TCK’nın 125/1,2, 53/1, 58/6 maddeleri gereğince mahkumiyet

Hakaret, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından sanık hakkında verilen mahkumiyet hükümleri, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü;
Sanığın katılana ait … plakalı araca talip olduğu aracın 6700 TL satımı konusunda anlaştıkları, 09/09/2011 tarihinde tarafların resmi satış yapılmak üzere buluştukları, katılanın paran hazır mı diye sorması üzerine sanık …’nin cebinden bir tomar para çıkarıp katılanın önünde saymaya başladığı ve param var noter devir işlemi sonunda sana vereceğim dediği ve müştekiyi paranın hazır olduğu yönünde inandırdığı, birlikte notere gidip aracın yasal olarak devrini yaptıkları ancak sanığın resmi satıştan hemen sonra paranın 3000 TL’sinin eksik olduğunu eksik miktarının babası tarafından hesabına gönderileceğini söylediği, sanığın bu beyanı üzerine tarafların çay bahçesinde oturup beklemeye başladıkları sanığın bu sırada devamlı telefonla görüştüğü daha sonra üzgün ve panik bir şekilde eşinin kaza yaptığını söyleyerek aracın anahtarını da alarak uzaklaştığı daha sonra katılanın telefonla sanığa ulaştığı ancak sanığın katılana hitaben “Ulan keriz enayi gördüm de senin gibisini görmedim daha dolandırıldığını anlamadın mı aptal” diyerek hakaret ettiğini katılanın sanığı tekrar aradığı ve sanığı savcılığa şikayet edeceğini söylediği, bu defa sanığın “öyle bir şey yaparsan evini biliyorum kendi arabanla seni çocuklarını dağa kaldırır öldürürüm” diyerek tehdit ettiği, bunun tanık tarafından da doğrulandığı oluş ve dosya kapsamından anlaşılmakla, sanığın tomarla para gösterip parasının hazır olduğu yönünde hile uygulamış olması karşısında tebliğnamede hile unsurunun açıklanması istemiyle bozma talep eden düşünceye iştirak edilmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanığın temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, 19/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın