Anasayfa » AİHM BAŞVURU » AİHM, Yalçınkaya Kararının Tutuklulara Etkisi Olur mu?

AİHM, Yalçınkaya Kararının Tutuklulara Etkisi Olur mu?

AİHM Yalçınkaya Kararını Açıkladı.

AİHM, bugün açıkladığı Yalçınkaya kararı ile başvurucunun;
➡️ AİHS’in 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının,
➡️ 7. madde de düzenlenen kanunsuz ceza olma ilkesinin,
➡️ 11. madde de düzenlenen Toplantı ve dernek kurma özgürlüğünün ihlaline karar verdi.

AİHM Yalçınkaya kararını 26 Eylül saat 14.00’da herkese açık duruşmada ilan edeeğine dair resmi açıklama yapmıştı.

Başvurucu Yüksel Yalçınkaya, 1966 doğumlu ve Kayseri’de yaşayan bir Türk vatandaşıdır.

Türkiye’de 2016’daki darbe girişiminin ardından
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davada Büyük Daire kararı verecek.
Yüksel Yalçınkaya – Türkiye (başvuru no. 15669/20)

AİHM tarfından Yalçınkaya dosyasında  verilecek muhtemel olumlu Karar Türkiye’de doğrudan yeniden yargılama yolunu açacaktır.

İhlalin öncelikle “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinden çıkacağını düşünülüyor. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesinden çıkacak bir ihlal kararı tüm süreci tersine çevirecektir.

Çünkü:   Yalçınkaya’da AİHS’nin 7. maddesindeki Kanunilik ilkesinden ihlal verilirse, ortada suç olmadığı tespit edildiği için, dosyasında ne olduğuna bakılmaksızın herkesin beraat ettirilmesi gerekecektir.

AİHM Yalçınlaya Kararının Tutuklulara Etkisi

AİHM’nin Yalçınkaya kararında 7. madde kapsamında çıkacak olası bir ihlal kararı doğrudan ya da talep üzerine tutukluların salıverilmesi sonucunu doğurmaz. Buna rağmen tutukluların kendi mahkemelerine yapacakları başvuru ile ortada suç olmadığı tespit edildiği için, tutuksuz yargılama talebinde bulunmaları önemlidir.

İLGİLİ ;

➡️ Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği 

➡️ Haksız Tutukluluktan Kaynaklı Maddi-Manevi Tazminat Davası

➡️ Haksız tutukluluk nedeniyle manevi tazminatta kişinin cezaevinde kaldığı süre, sosyal ve ekonomik durumu, toplumsal konumu, atılı suçun niteliği, tutuklamanın şahıs üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler dikkate alınarak karar verilmelidir.

AİHM‘in (Key Case) ANA DAVA olarak sınıflandırdığı davada başvurucunun şikayetleri aşağıdaki gibidir:


➡️ Mad. 5 – Özgürlük ve güvenlik hakkı
➡️ Mad. 6 – Adil yargılanma hakkı
➡️ Mad. 7 – Kanunsuz ceza olmaz
➡️ Mad. 8– Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı
➡️ Mad. 9 – Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
➡️ Mad. 10 – İfade özgürlüğü-{genel}
➡️ Mad. 11 – Toplantı ve örgütlenme özgürlüğü

➡️ Mad. 14 – Ayrımcılık yasağı
➡️ P1-1 =) Mülkiyetin korunması

AİHM ihlal kararı nedeniyle yargılamanın yenilenmesi mümkün müdür?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir