Anasayfa » İNFAZ HUKUKU

Mahpusların haberleşme hürriyeti

Anayasa Mahkemesi’nin hükümlü ve tutukluların haberleşme hürriyeti hakkındaki (Gülşan Adet, B. No:2020/1455, 11/7/2023) kararından satır başları şöyle: İlgili,Yeterli ve Somut Gerekçe Mahpusların mektuplarının denetlenmesi ve alıkonulması suretiyle haberleşme hürriyetine yapılan müdahalelerin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluğu ve ölçülülüğünün denetiminde gözetilmesi gereken genel ilkelere Anayasa Mahkemesince birçok kararda ayrıntılı olarak yer verilmiştir (Ahmet Temiz, B. No:…

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi: Ceza infaz kurumlarının fiziki ve tıbbi imkânlarının sağlık durumuna uygun olmamasına dayalı şikâyetler kötü muamele yasağı kapsamında değerlendirilmektedir

Anayasa Mahkemesi’nin (Hasan Basri Yıldız, B. No: 2019/21893, 2/5/2023, § …) kararından satır başları: Bireysel başvuru ikincil nitelikli bir başvuru yoludur Kötü Muamele Yasağı Müdafii Yardımından Yararlanma Üç Dereceli Yargılanma Hakkı Bireysel başvuruda bulunurken yukarıdaki hususlara dikkat edilmesi bireysel başvurudan istenilen sonucun elde edilmesi hususunda başvuruculara önemli yararlar sağlayacaktır.

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi’nden hükümlü ve tutukluları yakından ilgilendiren ihlal kararı

Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tutuklular, Anayasa’da düzenlenen temel hak ve hürriyetlerin tamamına kural olarak sahiptir. Anayasa Mahkemesi yakın tarihte verdiği (Tahsin İşlekel, B. No: 2019/36513, 2/5/2023) kararıyla bir kere daha hükümlü ve tutuklu haklarının altını çizdi. Karara konu olay kısaca şöyle: Sağlık problemleri bulunan ve tek kişilik odada kalması kurum hastanesinin psikiyatri uzmanı…

Daha Fazla Oku

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜNÜN AVUKATLA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Tutuklunun avukatı ile görüşmesinin engellenmesi, kanuni dayanağı olmaması sebebiyle haberleşme hürriyetini ihlal eder. İlkesel Bakış Mevzuatta tutukluların avukatları ile telefonla görüşme yapabileceklerine dair doğrudan bir düzenleme olmadığı gibi yasaklayıcı bir hüküm de bulunmamaktadır. Ne var ki her konunun kanunla düzenlenmesi mümkün olmadığı gibi buna gerek de yoktur. Yukarıda da ifade edildiği yasama organının temel esaslar,…

Daha Fazla Oku

Cezaevi idaresince verilen ziyaret yasağı ile aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir

Anayasa Mahkemesi yeni tarihli kararında cezaevi idaresince bir hükümlü hakkında verilen ziyaret yasağını aile hayatına saygı hakkının ihlali şeklinde değerlendirmiş ve 18 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir. ÖZET: 1- Başvuruya konu süreçte verilen kararlar değerlendirildiğinde başvurucunun çocuğunun yaşı, eyleminin ağırlığı ve A.Ş. hakkında öncesinde herhangi bir ziyaret yasağı uygulanmadığı hususlarının da dikkate alınıp başvurucunun itirazlarına…

Daha Fazla Oku

Hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabileceğinin hükümlüye hatırlatıldığına dair bir bilginin kararda veya tebliğ evrakında yer almaması nedeniyle tebligat geçersizdir.

Hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabileceğinin hükümlüye hatırlatıldığına dair bir bilginin kararda veya tebliğ evrakında yer almaması nedeniyle tebligat geçersizdir. Yargıtay 1. Ceza Dairesi          2022/8361 E.  ,  2022/7296 K.

Daha Fazla Oku

Koşullu salıverilme, infaz sistemindeki en etkili araçtır.

Koşullu salıverilmeden yararlanmak için kanunda öngörülen tüm şartları taşıyan hükümlüler bakımından ilgili yargı organlarının takdir yetkisinin bulunmadığı durumlarda koşullu salıverme hükümlerinin uygulanmaması Anayasa’nın 19. maddesi ile bağdaşmayacaktır. Hükümlülerin ceza infaz kurumlarında kalacağı süreyi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen durumların Anayasa’nın 19. maddesinde tanımlanan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği Anayasa Mahkemesince kabul edilmiştir….

Daha Fazla Oku

Yeni İnfaz Düzenlemeleri İçeren 7456 Sayılı Kanun Bugünkü (15.07.2023) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Yeni İnfaz Düzenlemeleri İçeren 7456 Sayılı Kanun Bugünkü (15.07.2023) Resmi Gazete’de Yayımlandı. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan ya da denetimli serbestliğe ayrılan ancak covid nedeniyle izinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestliğe çeviren ve yükümlülüklerini kaldıran ve bazı suçlara ilişkin açık ceza infaz kurumlarına ve denetimli serbestliğe ayrılmayı kolaylaştıran yasa 7456 Kanun numarası ile 15.07.2023…

Daha Fazla Oku