Gündem
Anasayfa » Tüketici Hukuku

Sıfır Olarak Satın Alınan Aracın dört Kapısının da Sökülüp Takılması – Gizli Ayıp – Tüketicinin Seçimlik Hakları

Sıfır olarak satın alınan aracın dört kapısının da sökülüp takılması  aracın ekonomik değerini düşüren gizli ayıp niteliğindedir. Davacı seçimlik haklarından aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebilir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi          2022/5724 E.  ,  2022/7775 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : VAN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİİLK DERECE MAHKEMESİ : VAN 2. ASLİYE HUKUK…

Daha Fazla Oku

Ayıplı Malda Tüketicinin Seçimlik Hakları Nelerdir?

Tüketici, satın aldığı malda ayıbın ortaya çıkması hâlinde kanunda alıcının seçimlik haklarının nelerden ibaret olduğu belirtilmiş olup tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Söz konusu seçimlik haklar yönünden satıcı tüketicinin talebini yerine getirmekle yükümlüdür. Maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre satıcı ile birlikte İmalatçı-üretici, bayi, acente, ithalatçı ve 10. maddenin beşinci fıkrasına veya 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren, ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur.

Daha Fazla Oku

Tüketicinin ayıp nedeniyle sahip olduğu seçimlik haklarda zamanaşımı süresi

4077 sayılı TKHK’nın tüketicinin ayıp nedeniyle sahip olduğu seçimlik haklara ilişkin zamanaşımı süresini öngören 4/4. maddesi :Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar

Daha Fazla Oku

Ekspertiz raporu veren servise karşı açılacak davada tüketici mahkemesi görevlidir.

Ekspertiz raporu veren servise karşı açılacak davada tüketici mahkemesi görevlidir. Hukuk Genel Kurulu          2013/1203 E.  ,  2014/442 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ankara 10. Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 27/06/2012NUMARASI : 2012/310-2012/310 Taraflar arasındaki “maddi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabul ve kısmen reddine dair verilen 14.06.2011…

Daha Fazla Oku

Otoyolu işleten hizmet sağlayıcı; otoyoldan geçiş yapan araç sahibi tüketici konumundadır. Taraflar arasındaki hukuki ilişki tüketici ilişkisi olup, ticari dava olmadığından arabuluculuğa gidilmesi dava şartı değildir.

Otoyolu işleten hizmet sağlayıcı; otoyoldan geçiş yapan araç sahibi tüketici konumundadır. Taraflar arasındaki hukuki ilişki tüketici ilişkisi olup, ticari dava olmadığından arabuluculuğa gidilmesi dava şartı değildir.

Daha Fazla Oku