• “Mahkemenin kararı ‘her yönüyle’ hatalıdır.”
 • “Mahkemede yeterince konuşturulmadık.”
 • “Heyetin dosyayı inceyeceğinden eminiz.”
 • “Tanık beyanlarını inceleyince göreceksiniz.”
 • “Dosyayı inceleyecek olursanız.”
 • “Kararı usul ve yasaya aykırı bulduğumuzdan kararı temyiz ettik.”
 • “Hakim değiştiği için dosya yeterince incelenmedi.”
 • “Dosya Kapsamı”
 • “Davaya yenilik katmayacağından müdafinin ileri sürdüğü delillerin toplanmasının reddine”
 • “Davayı uzatmaya mutaf olduğundan yeni rapor alınması talebinin reddine”
 • “Delil durumu ve dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak tahliye talebinin reddine”
 • “Okundu dosyasına konuldu”
 • Avukat uzun uzun beyanda bulunduktan sonra Hakim zapta tek cümle yazdırır “Eski beyanlarımızı tekrar ederiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir