Öne Çıkanlar
Anasayfa » BOŞANMA HUKUKU » Boşanma davası kesinleşmeden taraflardan birini ölmesi ve mirasçıların davayı takip etmeleri durumunda davaya kusur belirlemesi davası olarak devam edilir.

Boşanma davası kesinleşmeden taraflardan birini ölmesi ve mirasçıların davayı takip etmeleri durumunda davaya kusur belirlemesi davası olarak devam edilir.

ÖZET :

  • Dairemizin 19.06.2018 tarihli ilamı ile “Davalı-karşı davacı erkeğin karar tarihinden sonra henüz boşanma hükmü kesinleşmeden 26.05.2016 tarihinde vefat ettiği anlaşılmaktadır. Evlilik birliği ölümle sona erdiğinden, her iki boşanma davasının da konusu kalmamıştır. Bu sebeple her iki boşanma davası yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek üzere” gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir. Bozma sonrası davalı-karşı davacı erkeğin mirasçılarının duruşmaya katılıp davaya devam ettiği, bu itibarla davanın TMK’nın 181/2. maddesinde öngörülen kusur belirlemesi davasına dönüştüğünün anlaşılması…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

2021/872 E. , 2021/2332 K.

Karar İçeriği

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı mirasçıları tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahkemece verilen ilk hüküm, Dairemizin 19.06.2018 tarihli ilamı ile “Davalı-karşı davacı erkeğin karar tarihinden sonra henüz boşanma hükmü kesinleşmeden 26.05.2016 tarihinde vefat ettiği anlaşılmaktadır. Evlilik birliği ölümle sona erdiğinden, her iki boşanma davasının da konusu kalmamıştır. Bu sebeple her iki boşanma davası yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek üzere” gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir. Bozma sonrası davalı-karşı davacı erkeğin mirasçılarının duruşmaya katılıp davaya devam ettiği, bu itibarla davanın TMK’nın 181/2. maddesinde öngörülen kusur belirlemesi davasına dönüştüğünün anlaşılmasına göre, davacı-karşı davalı kadının toplanan deliller uyarınca boşanmaya yetecek derecede kusurlu olup olmadığının tespiti yönünden bir karar verilmesi gerekirken, mahkemece asıl dava ve karşı dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi doğru olmamış ve hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 17.03.2021 (Çrş.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir