Anasayfa » YARGITAY KARARLARI

Miktarı ve tarafları aynı olan, tanzim tarihi de yakın bir tarih olan takip dayanağı senedin, taraflar arasındaki kira sözleşmesi uyarınca verilen teminat senedi (depozito) olduğunun kabulü gerekiği…

Miktarı ve tarafları aynı olan, tanzim tarihi de yakın bir tarih olan takip dayanağı senedin, taraflar arasındaki kira sözleşmesi uyarınca verilen teminat senedi (depozito) olduğunun kabulü gerekiği…

Daha Fazla Oku

İcra takibine vekil aracılığıyla itiraz edilmesine rağmen itirazın kaldırılması davasında tebligatın asıllara yapılması yok hükmünde olup taraf teşkili sağlanarak karar verilmesi gerekmektedir.

İcra takibine vekil aracılığıyla itiraz edilmesine rağmen itirazın kaldırılması davasında tebligatın asıllara yapılması yok hükmünde olup taraf teşkili sağlanarak karar verilmesi gerekmektedir.

Daha Fazla Oku

Kiralananın gösterilmesine izin davasında, yargılamanın uzunluğu, duruşma tarihi, mülkiyet kapsamı, gecikmeyle alıcıların kaçırılması vb nedenlerle, ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

Kiralananın gösterilmesine izin davasında, yargılamanın uzunluğu, duruşma tarihi, mülkiyet kapsamı, gecikmeyle alıcıların kaçırılması vb nedenlerle, ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

Daha Fazla Oku

Takibe konu kira sözleşmesine kiracının karşı çıkmaması halinde; alacaklının takibi, İİK’nun 68/1 maddesi anlamında “imzası ikrar edilen ve borç ikrarını içeren bir belgeye” dayanmaktadır.

Takibe konu kira sözleşmesine kiracının karşı çıkmaması halinde; alacaklının takibi, İİK’nun 68/1 maddesi anlamında “imzası ikrar edilen ve borç ikrarını içeren bir belgeye” dayanmaktadır.

Daha Fazla Oku

Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir.

Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir.

Daha Fazla Oku

Miras bırakanın, uzun yıllar kendisine ve eşine sağladığı bakım ve desteğin minnet duygusu yanında ileride de kendisine bakacağı düşüncesi ve güveniyle gelinine taşınmaz devretmesi muvazaa olarak nitelendirilemez.

Miras bırakanın, uzun yıllar boyunca kendisine ve eşine sağladığı bakım ve desteğin yarattığı minnet duygusu yanında ileride de kendisine bakacağı düşüncesi ve güveniyle hareket ederek gelinine taşınmaz devretmesi muvazaa olarak nitelendirilemez.

Daha Fazla Oku

Sırf boşanmayı sağlayabilmek için mali gücünün üzerinde bir yükümlülüğü üstlenen kişinin sonradan bunun kaldırılmasını-azaltılmasını istemesi iyiniyetle bağdaşmasa da hakkaniyet doğrultusunda yeni bir uyarlama yapılabilir.

Sırf boşanmayı sağlayabilmek için mali gücünün üzerinde bir yükümlülüğü üstlenen kişinin sonradan bunun kaldırılmasını-azaltılmasını istemesi iyiniyetle bağdaşmasa da  hakkaniyet doğrultusunda yeni bir uyarlama yapılabilir.

Daha Fazla Oku

Avukatın belli bir sonucu taahhüdü mümkün değilse de tarafların serbest iradeleri ile başarıya göre ücret belirlenebilir. Başka bir ifade ile taraflar davanın kazanılması hâlinde bir ücret aksi hâlde başka bir ücret öngörebilirler.

Avukatın belli bir sonucu taahhüdü mümkün değilse de tarafların serbest iradeleri ile başarıya göre ücret belirlenebilir. Başka bir ifade ile taraflar davanın kazanılması hâlinde bir ücret aksi hâlde başka bir ücret öngörebilirler.

Daha Fazla Oku

Davacı tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde nafakanın ileri ki yıllarda yıllık ÜFE oranında artış uygulamasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Davacı tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde nafakanın ileri ki yıllarda yıllık ÜFE oranında artış uygulamasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Daha Fazla Oku