Depremden Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü ve İşlemlerin Kolaylaştırılması Hakkında Kanun gereği; avukatlar vekaletname olmadan istem sahibinden alacağı yetki belgesi ile işlem başlatabilir.

Depremden Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü ve İşlemlerin Kolaylaştırılması Hakkında Kanun gereği; avukatlar vekaletname olmadan istem sahibinden alacağı yetki belgesi ile işlem başlatabilir.

Danıştay 8. Dairesi oy çokluğu ile verdiği kararla, Avukatlık Meslek Kuralları’nın 39. maddesinin iptaline karar verdi.

Danıştay 8. Dairesi oy çokluğu ile verdiği kararla, Avukatlık Meslek Kuralları’nın 39. maddesinin iptaline karar verdi.

Vekalet sözleşmesinden kaynaklı açılan davalarda, Tüketici Mahkemesi görevlidir.

Vekalet akdi 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı yasa kapsamına alınmış olup, 28/5/2014 tarihinden sonra açılan davalarda, Tüketici Mahkemesi görevlidir. Nitekim bu husus 6502 sayılı yasanın geçici 1. maddesiyle çözüme bağlanmış durumdadır.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.