Anasayfa » TEBLİGAT HUKUKU

İcra takibine vekil aracılığıyla itiraz edilmesine rağmen itirazın kaldırılması davasında tebligatın asıllara yapılması yok hükmünde olup taraf teşkili sağlanarak karar verilmesi gerekmektedir.

İcra takibine vekil aracılığıyla itiraz edilmesine rağmen itirazın kaldırılması davasında tebligatın asıllara yapılması yok hükmünde olup taraf teşkili sağlanarak karar verilmesi gerekmektedir.

Daha Fazla Oku

Şikâyetçinin, sıra cetvelinde kendisinden önce yer verilen başka bir alacaklının icra dosyasında borçluya yapılan tebligatın usulüne uygun olmadığını belirterek sıra cetveline itiraz etmesi mümkündür.

Şikâyetçinin, sıra cetvelinde kendisinden önce yer verilen başka bir alacaklının icra dosyasında borçluya yapılan tebligatın usulüne uygun olmadığını belirterek sıra cetveline itiraz etmesi mümkündür.

Daha Fazla Oku

Hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabileceğinin hükümlüye hatırlatıldığına dair bir bilginin kararda veya tebliğ evrakında yer almaması nedeniyle tebligat geçersizdir.

Hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumu müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabileceğinin hükümlüye hatırlatıldığına dair bir bilginin kararda veya tebliğ evrakında yer almaması nedeniyle tebligat geçersizdir. Yargıtay 1. Ceza Dairesi          2022/8361 E.  ,  2022/7296 K.

Daha Fazla Oku

Tebligatta muhatabın adreste bulunmama sebebinin gösterilmesine karşın komşusundan öğrenildi denilerek kime ya da hangi numaralı daireye haber verildiğinin, imzadan imtina edip edilmediğinin belirtilmemesi karşısında yapılan tebligat usulsüzdür.

Tebligat Tüzüğü’nün 28 inci maddesinde belirtilen esaslara uyulmadığı, tebligatta muhatabın adreste bulunmama sebebinin gösterilmesine karşın “komşusundan öğrenildi” denilerek kime ya da hangi numaralı daireye haber verildiğinin, imzadan imtina edip edilmediğinin açıkça belirtilmemesi karşısında yapılan tebligatın usulsüz olduğu…

Daha Fazla Oku

Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması – Adres kayıt sistemindeki adresine buna ilişkin şerh verilerek 21/2. madde uyarınca tebligat çıkartılması gerektiği…

Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır, ayrıca başkaca adres araştırması yapılmaz.

Daha Fazla Oku