Çok Okunanlar
Anasayfa » KİRA HUKUKU » İhtiyaç Nedeniyle Tahiye Davası – İstinaf – Kesinlik Sınırı Var Mı?

İhtiyaç Nedeniyle Tahiye Davası – İstinaf – Kesinlik Sınırı Var Mı?

İhtiyaç Nedeniyle Tahiye Davası – İstinaf – Kesinlik Sınırı Var Mı?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davalarında istinaf sınırı, karar tarihindeki kira bedelinin 12 aylık tutarına göre belirlenir. Karar tarihindeki kira bedelinin 12 aylık tutarı karar tarihindeki kesinlik sınırının(2022 için 17.830,00 – TL) altında ise karar miktar yönünden kesin olacaktır.

Ankara BAM 37. HD.
2022/1154 E.
2023/490 K.
08.09.2023

Karar Av. Mehmet Akif İlhan https://twitter.com hesabından alınmıştır.

Kira alacağının tahsili ve tahliye davası; Yargıtay yerleşik içtihadına göre miktar yönünden istinaf ve temyiz kesinlik sınırının belirlenmesinde aylık değil 1 yıllık kira tutarının esas alınacağı…

  • Uyuşmazlık konusu, alacaklı tarafından kira alacağının tahsili ve tahliye talepli olarak başlatılan takipte alacaklının tahliye talebine ilişkin olup, Dairenin yerleşik içtihatları gereğince miktar yönünden kesinlik sınırının belirlenmesinde bir yıllık kira tutarı esas alındığından ve temyiz konusu uyuşmazlıkta bir yıllık kira tutarı istinaf ve temyiz kesinlik sınırının üzerinde olduğundan İİK’nın 363. maddesi gereğince kararın temyizi kabil olduğu anlaşılmıştır.
  • Yargıtay 12. Hukuk Dairesi  2023/1172 E.  ,  2023/2211 K.

İLGİLİ ;

➡️ Kira bedelinin tespiti davası

➡️ İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

➡️ Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçe Örneği-Kira Borcunun Ödenmemesi Sebebiyle

➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe Örneği

➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası Cevap Dilekçesi Örneği

➡️ Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi açık bir şekilde belirtilmemişse tahliye taahhüdünün varlığından bahsedilemez.

➡️ Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır?

➡️ Kiralayan kira sözleşmesinde belirlenen kira artış oranından daha fazla zam yapabilir mi?

➡️ İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI YARGITAY KARARLARI

➡️ Tahliye taahhüdüne dayalı icra takiplerinde, dayanak tahliye taahhüdünün adi yazılı olması halinde imzaya ve tarihe açıkça itiraz edilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir