Çok Okunanlar
Anasayfa » AVUKAT » TBB Yasa İzleme Merkezi

TBB Yasa İzleme Merkezi

Cahilliğimi bağışlayın!

Başlıktaki merkezden daha yeni haberim oldu.

Twitter’da dolaşırken karşılaştım hesaplarıyla. Hemen girip inceledim. Öyle tabir-i caizse tabela hesaplardan değil. Oldukça faaller ve güncel konuları yakından takip ediyorlar. Takip ettiklerim listesine ekledim. Ancak bir hususu belirtmeden geçemeyeceğim: Gördüğüm kadarıyla takipçi sayıları az (bu yazının yazıldığı saat itibariyle: 6.968 Takipçi).

Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukat sayısının 174.533 (31.12.2022 itibariyle) olduğu bir zamanda bence merkez üyeleri bu konuya biraz eğilmeliler.

Araştırmama merkezin kendi web sitesi ile devam ettim. Öyle çok zengin bir içeriğe sahip olmadığını söyleyebilirim. Anasayfa ve birkaç başlık o kadar.

İlk işim Yönergelerini baştan sona okumak oldu. Sonrasında Merkez üyeleri kimlermiş, yürütme kurulu kimlerden oluşuyormuş onlara da bir göz attım. Asıl merak ettiğim yönergede akademisyenler, meslek örgütleri, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinden teşekkül edeceği söylenen Bilim Danışma Kurulu‘nda kimlerin olduğuydu bu merakımı da gidermiş oldum. Sizi bilmem ama liste sağlam!

Sözü fazla uzatmadan Merkez üyelerine çalışmalarında başarılar diliyor ve birkaç gördüğüm hususu dile getirerek yazıma son vermek istiyorum.

Yönergeyi okuduğumu yukarıda dile getirmiştim. İkinci maddede merkezin amacı tanımlanmış. Aynen şöyle: “Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına verilen; “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak; kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak” görevlerine ilişkin faaliyetlerde Başkanlığa katkı sunmaktır.”

İlk dikkatimi çeken evet sosyal medya hesapları oldukça faal ve güncel ama bu, yukarıda bahsedilen amaca matuf bir faallik değil maalesef. Gerek sosyal medya hesaplarında gerekse kendi web sitelerinde çoğunlukla Anayasa Mahkemesi yayın organıymış gibi sadece karar paylaşımları yapılmış. Ki o kararları biz zaten milyon tane yer de görüyoruz. Bu durumda amaçtan uzaklaşılmış olduğunu istemeyerek de olsa söylemek istiyorum.

Yönergenin 5. maddesi “Görev ve Etkinlikler” başlığını taşıyor. Maddeye göre görevler şunlar:

  • Her türlü hak ihlallerine karşı yapılacak yasal ve idari girişimlere gerekçe ve temel oluşturmak;
  • Mevzuatı ve ülkenin gündemindeki hukuki sorunları yakından izlemek ve önemli yasal düzenlemelere hazırlık aşamasında müdahil olabilmeye yönelik görüş belirleyerek gerekli hâllerde kamuoyunu bilgilendirmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak;
  • İhtiyaç hâlinde, Yönetim Kurulunun onayıyla bilimsel komite, alt kurul, merkez vb. organlar oluşturmak;
  • Diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma sağlamak;
  • Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel toplantı, seminer, kongre, konferans, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek;

Görev ve etkinlikler konusunda yetersiz kalındığını, benzeri maddelerde olduğu gibi bu maddenin de kağıt üzerinde kaldığını düşünüyorum. Aksini öğrenmek beni ziyadesiyle memnun edecektir.

Terzilerin de kendi söküklerini diktikleri günleri görmek dileğiyle.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir