Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçe Örneği-Kira Borcunun Ödenmemesi Sebebiyle

Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçe Örneği-Kira Borcunun Ödenmemesi Sebebiyle

…………..İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                    ………………..

İCRA DOSYA NO        :   ……………… İcra Müd. 2020/.……. E.

DAVACI(ALACAKLI)    :                 …………….(TC:…………..

                                           ………..

VEKİLİ                         :    Av. . ……………..            (Adres antette)

DAVALI(BORÇLU)               :               ………………(TC:…………….

                                           .

TALEP                          :    Süresinde kira borcunu ödemeyen borçlu davalının, kira akdinin feshi ile                                                                                  mecurdan tahliyesine karar verilmesi talebi.

AÇIKLAMALAR            :   

                                           Davalı borçlu, yukarıda adresi yazılı mecurda …………….. başlangıç tarihli kira sözleşmesine göre kiracı olarak bulunmaktadır.

                                           Kira sözleşmesine göre, kiranın aylık peşin olarak ödenmesi gerekmekte olup, davalı mecurun ……..500 TL), ……(000 TL), ………(000 TL) kirasını ödememiştir. Ödenmeyen kiranın tahsili için ……….. İcra Müd. 2020/……… E. sayılı dosyası ile borçlu davalı aleyhine icra  takibi yapılmıştır.

                                           Davalı borçlu, yapılan icra takibinde, bir itirazda bulunmamış ve süresi içinde kira borcunu ödememiştir. Kira borcunu ödemeyen davalı borçlunun, kira akdinin feshi ile mecurdan tahliyesini taleple müracaatımız gerekli olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER   :                                     Mevzuatımızın ilgili hükümleri

SUBUT DELİLLER       :    ………. İcra Müd 2020/……….. E. sayılı dosya, kira sözleşmesi ve ilgili deliller

 

NETİCETEN                 :    Açıklanan sebepler karşısında, davalı borçlunun, kira akdinin feshi ile mecurdan tahliyesine,    masraf ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.      10.01.2021

                                                                                                                                          Davacı Vekili

                                                                                                                                                   

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir