Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe Örneği

Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe Örneği

Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe Örneği

➡️ İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe Örneği

➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası Cevap Dilekçesi Örneği

➡️ Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi açık bir şekilde belirtilmemişse tahliye taahhüdünün varlığından bahsedilemez.

➡️ Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır?

➡️ Kiralayan kira sözleşmesinde belirlenen kira artış oranından daha fazla zam yapabilir mi?

➡️ İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI YARGITAY KARARLARI

➡️ Tahliye taahhüdüne dayalı icra takiplerinde, dayanak tahliye taahhüdünün adi yazılı olması halinde imzaya ve tarihe açıkça itiraz edilmesi gerekir.

Davalı kiracı, süresi içinde yapmış olduğu itirazında, kira sözleşmesinin aslında tahliye taahhütnamesi ile aynı gün yapıldığını, ancak tahliye taahhütnamesini geçerli kılmak için baskı ile kira sözleşmesinin tarihinin daha önceki bir tarih olarak gösterildiğini belirterek, tahliye taahhüdündeki tarihe açıkça itiraz etmiştir.İnkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı olarak itirazın kaldırılması isteneyemeyeceğinden uyuşmazlığın halli yargılamayı gerektirir.

……..  2.  İCRA DAİRESİNE

Dosya No :2021/……E.

İTİRAZ EDEN (KİRACI)                    :  ………. TC No:…..

ALACAKLI(KİRALAYAN)                : 1-)  …..

KONU           : Tahliye Emrine İtirazlarımız.

 

AÇIKLAMALAR                          

1-)   Mülkiyeti ……….e  ait olan ve ….. İli, ……. İlçesi ….. Sokak ……. Sitesi No: 2/13 adresinde bulunan dairede 15.01.2020 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca, kiracı olarak oturmaktayım.

2-) Kira sözleşmesi süresinin 15.01.2021 tarihinde dolacağı da dikkate alınarak, kiralayan  ile aramızda yapılan sözlü sözleşme ile, söz konusu kira süresi aynı şartlarla tekrar uzatılmıştır. 

3-)  Ancak, kiralayan  kira sözleşmesi süresinin uzatılmasına rağmen ………. 2.  İcra Müdürlüğü’nün 2021/……. E.. sayılı takip dosyası ile başlattığı takip dosyasından tahliye taahhütnamesine dayalı olarak Tahliye Emri göndermiş bulunmaktadır. Söz konusu tahliye emri 01.12.2021  tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.  Ben hiçbir şekilde alacaklılara dosyaya sunulan  tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihte tahliye taahhüdünde bulunmadım. Ben kiralayana bu şekilde bir tahliye taahhütnamesi vermedim.  ……………….

Bu sebeplerle  kiralayanın dosyaya sunmuş olduğu tahliye taahhütnamesini taahhüt tarihini ve tahliye tarihini kabul etmiyorum ve işbu tahliye emrine itiraz ediyorum.

HUKUKİ DELİLLER                    : 15.01.2020  tarihli Kira Sözleşmesi, Tahliye Emri,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                   

Yukarıda açıkladığım nedenlerle, tahliye emrine yaptığım itirazlarımın kabulü ile hakkımda başlatılmış bulunan icra takibinin durdurulması için gereğinin yapılmasını saygıyla talep ederim.  10.12.2021                                                                

                                                                                  İTİRAZ EDEN (KİRACI)                                                               

 • Yargıtay’ın son kararları doğrultusunda; kiracı tarafından boş tarihli olarak imzalanıp kiraya verene teslim edilen tahliye taahhüdü daha sonraki süreçte doldurulup dava veya icra takibi yoluna başvurulması halinde geçerli kabul edilecektir. Tahliye taahhüdünün kiralananın tesliminden önce düzenlenmesi, tarafların arasındaki anlaşmaya aykırı bir şekilde doldurulması sebepleriyle geçersizliğinin kabul edilmesi için ispat yükü kiracı tarafa ait olacaktır. Kiracının bu iddiaları ispatlayamaması halinde boş tarihli tahliye taahhüdünün geçersizliğinden bahsedilemeyecektir.

Not ; Dilekçe Örnekleri bilgilendirme amaçlıdır. Kişi kendi hukuki durumuna göre dilekçesini doldurmalıdır. Dilekçenin doldurulması ve kullanılmasından kaynaklı hukuki sorumluluk kişinin kendisindedir. Bir avukattan hukuki yardım alınması tavsiye olunur.

4 thoughts on “Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe Örneği

 1. Bu durumda açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu oluşur mu ?
  Teşekkürler

  1. Kira sözleşmesinin yapılması sırasında tarihleri boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdü alındığı ve anlaşmaya aykırı olarak sonradan tamamlandığı iddiasına ilişkin ispat yükü kiracıdadır

   Hukuk Genel Kurulu       

    2017/975 E.  ,  2021/1108 K.

  2. Tahliye taahhüdünün incelenmesinde yazılı olduğu, kiracı davalı tarafından verildiği, her ne kadar davalı taahhütteki tanzim ve tahliye tarihlerinin sonradan davalı rızası hilafına doldurulduğunu ileri sürmüş ise de; bu durum davalı tarafça yazılı bir belge (kesin delil) ile kanıtlanması gerekmekte olup, davalının taahhütteki tanzim ve tahliye tarihlerinin sonradan rızası hilafına doldurulduğuna dair yazılı belge sunamamış olması karşısında taahhüt geçerli olup, davalıyı bağlayacağı, öte yandan taahhütnamedeki tanzim ve tahliye tarihinin boş olarak bırakılıp davacıya verildiğinin kabul edilmesi halinde dahi, davalı kiracının bu şekilde davranışının sonucuna katlanmak zorunda olması karşısında davalının taahhütteki tanzim ve tahliye tarihinin sonradan doldurulduğuna yönelik iddiasına değer verilemeyeceği…(Samsun BAM, 6. HD., E. 2017/1099 K. 2017/1114 T. 1.6.2017)

  3. Sonuç olarak Yargıtay’ın son kararları doğrultusunda; kiracı tarafından boş tarihli olarak imzalanıp kiraya verene teslim edilen tahliye taahhüdü daha sonraki süreçte doldurulup dava veya icra takibi yoluna başvurulması halinde geçerli kabul edilecektir. Tahliye taahhüdünün kiralananın tesliminden önce düzenlenmesi, tarafların arasındaki anlaşmaya aykırı bir şekilde doldurulması sebepleriyle geçersizliğinin kabul edilmesi için ispat yükü kiracı tarafa ait olacaktır. Kiracının bu iddiaları ispatlayamaması halinde boş tarihli tahliye taahhüdünün geçersizliğinden bahsedilemeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d