Öne Çıkanlar
Anasayfa » Karar

Hukuk Nedir?

“Hukuk” kelimesi klasik anlamda Arapça bir kelime olan “HAK” kelimesinin çoğuludur. Teknik anlamda ise hukuk “Belirli bir toplumda her türlü ilişkiyi düzenleyen ve uyulmadığı takdirde devlet yaptırımlarına bağlanan kurallar bütünü olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, toplumu düzen altına alan ve kişiler arası ilişkileri düzenleyen, ortak yaşamın huzur ve güven içinde akışını sağlayan, gerektiğinde adaleti yerine getiren, kamu…

Daha Fazla Oku

Kendi isteğiyle işten ayrılanların kıdem tazminatı alabilmesi için;

8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanların 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim gününü doldurmaları gerekmektedir.Bu tarihten sonra işe başlayanlar ise 7000 prim gününü tamamladıklarında kıdem tazminatını almaya hak kazanacakardır. 1999 yılından itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artarken, kıdem tazminatı konusunda işçilere yeni bir hak tanındı. Buna göre, yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren çalışanlar kendi…

Daha Fazla Oku

3600 günden nasıl emekli olunur?

Erken emekli olabilmek için 3600 günden emekli olabilmenin şartlarını öğrenmek isteyenler için detaylar; Sigorta başlangıç tarihi, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (emekli sandığı )kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şarttır. Erken emeklilikte şu üç tarih çok önemlidir. Çalısanların erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık…

Daha Fazla Oku

ARABULUCULUK SON TUTANAGININ ASLININ SUNULMASI; Uyap üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslının dosyaya gönderilmesi yeterlidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/5349 E. , 2020/7421 K. Somut olayda, İlk Derece Mahkemesince davacı vekiline Mahkememizce 01/10/2019 tarihli celsede verilen kesin süreye rağmen arabuluculuk son tutanağının aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini sunmamış olduğu belirtilerek davanın usulden reddine karar verilmiş ise de; davacı vekili tarafından 08.10.2019 tarihinde Uyap üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslının dosyaya…

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “…ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ile ikinci cümlesindeki “…ve genel şartlarda…” ibaresinin ve 92. maddesinin (i) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

İtiraz Konusu Kurallar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (Kanun) 90. maddesinin birinci cümlesinde zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatların bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabi olduğu belirtilmiştir. Anılan cümlenin “…bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir.” bölümü” itiraz konusu kurallardan birini oluşturmaktadır. Söz…

Daha Fazla Oku

Anayasa Mahkemesi Lehe Olan Kanuni Düzenleme Gözetilmeden Karar Verilmesi Nedeniyle Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin İhlal Edildiğine dair kararı;

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ ONMED TIBBİ ÜRÜNLER PAZ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/8342 Karar Tarihi:17/6/2020 R.G. Tarih ve Sayı: 30/9/2020-31260 b. Esas Yönünden i. Genel İlkeler 38. Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerle ilgili bölümlerinde kanunla düzenleme ilkesine pek çok maddede ayrı ayrı yer verildiği gibi 13. maddede ifade edilen temel hak ve özgürlüklerin…

Daha Fazla Oku