Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İşçilik Alacaklarının Ödenmesi İhtarname Örneği-İşveren Tarafından iş akdinin haksız, mesnetsiz ve tek taraflı eylemli olarak feshedilmesi nedeniyle

İşçilik Alacaklarının Ödenmesi İhtarname Örneği-İşveren Tarafından iş akdinin haksız, mesnetsiz ve tek taraflı eylemli olarak feshedilmesi nedeniyle

İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN       : ………………….. –  T.C. Kimlik No………….

                              Adr:

 

VEKİLİ               : Av. …………….

                             Adr: ………………

 

KARŞI TARAF     : ………….. Ltd. Şti. – Vergi No: …………

                              Adr: ………………

                               

İHTARIN KONUSU: Müvekkilin iş akdinin tarafınızca eylemli olarak fesih edilmesi sonucu Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, hafta tatili ücreti ve UBGT alacağının ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR     :

Müvekkil, şirketiniz bünyesinde ………… tarihinden ………… tarihine kadar sigortasız bir şekilde o tarihten sonra da sigortalı olarak paketleme elemanı olarak çalışmaktadır. Müvekkil  ……….. tarihinde görevinin başında bulunmak üzere işyerine gelmiş olmasına rağmen tarafınızca müvekkilin iş yerine girmesi ve işini icra etmesi engellenmiştir. İşbu durum iş akdinin tarafınızca eylemli olarak fesih edilmesidir.

Şirketiniz tarafından müvekkilin iş akdinin haksız, mesnetsiz ve tek taraflı eylemli olarak feshedilmesi nedeniyle müvekkil adına doğmuş olan kıdem ve ihbar tazminatı alacağı, maaş alacağımı, fazla mesai ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, hafta tatili ücreti ve UBGT alacağını ihtarnamenin elinize geçtiği tarihten itibaren 3 gün içinde yasal faiziyle birlikte Av. ……………….. na ait T.C. ………… Bankası ………….. Şubesi Hesap No: …………… Iban:TR…………… No’lu banka hesabına yatırılmasını, aksi takdirde alacaklarımızın tahsili için tüm yasal yollara başvuracağımızı ihtar ederiz. Ayrıca müvekkil ………….. tarihinde işyerinde bardak üretim bandında çalışırken elini makineye kaptırmak suretiyle iş kazasına maruz kalmıştır. İşveren tarafından müvekkile işyerinde gerekli iş güvenlik önlem ve ikaz levhalarına ilişkin herhangi bir uyarı ve ikaz yapılmadığı gibi, müvekkile kulak tıkacı-kask-baret-eldiven-yelek vs. gibi koruyucu bir ekipman verilmeden ve  yapılacak iş için iş güvenliği tedbirleri yerine getirilmeden müvekkil çalıştırılmıştır ve bunun sonucunda müvekkil iş kazası geçirmiştir. Bu nedenle tarafımızca iş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davası açılacak olup; bu hususa ilişkin tüm kanuni haklarımızı saklı tuttuğumuzu da ihtar ederiz.

 

Sayın Noter; üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafımıza verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederiz.16.03.2022

       İhtar Eden

                                                                                                  Vekili

    Av. ………………….

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir